Cap. I

1 Ignaţiu, care-le mai este numit şi Teoforus, către biserica care a primit milostivirea de la Prea Înaltul Tată şi unicul său fiu născut; iubit şi iluminat prin voia sa, care-le le-a făcut pe toate, care este Dumnezeul nostru, prezent şi la Romani, pe care îi salut în numele lui Iisus Hristos; în care-le suntem uniţi cu toţi în trup şi suflet, în toate poruncile sale; fiind plini de graţia lui Dumnezeu; toată plăcerea în Iisus Hristos Dumnezeul nostru.

2 Fiind legat în juguri pentru Iisus Hristos; am dorit cu atât mai mult, să vă văd şi să vă dau salutare cu voia lui Dumnezeu, care sper să mă învrednicească să-mi văd capătul, la care de mult aştept.

3 Sper să primesc graţia sa în acest sens, fără vreun impediment şi şă-mi primesc cele prevăzute pentru mine.

4 Dar îmi este frică ca iubirea voastră, să nu înceteze; căci este uşor pentru voi să faceţi ce veţi vrea, decât va fi greu pentru mine să urc la Dumnezeu, dacă voi fi strâmtorat din partea voastră.

5 Nu că voi mulţumi vouă ca oameni ci lui Dumnezeu. Căci şi mie mi-aţi lua oportunitatea să ajung la El şi nici voi na-ţi avea-o; decât dacă vă veţi păstra tăcerea pentru o credinţă mai bună. Căci

dacă ve-ţi tăcea în favoarea mea, ma-şi fi făcut părtaş al lui Dumnezeu.

6 Iar dacă aţi iubi trupul meu, ar fi trebuit s-o i-au de la început. De aceea, nu-mi puteţi face mai mare favoare, decât aceea să sufăr, ca să fiu sacrificat pentru Dumnezeu, acum când altarul său este deja pregătit.

7 Căci dacă vă veţi purta în iubire laolaltă, veţi putea să mulţumiţi Tatălui, prin Iisus Hristos, care-le a binevoit să vi-l aducă pe episcopul din Siria la voi, fiind chemat din răsărit în apus.

8 Căci este bine pentru mine să fiu mutat de pe pământ la Dumnezeu, să mă pot înălţa din nou la el.

9 Na-ţi invidiat pe nimeni şi aţi sfătuit pe alţi. Prin urmare, acum trebuie să faceţi şi singuri ceea ce aţi îndemnat pe alţi.

10 Singura rugăciune pentru mine este ce-a dinăuntru şi înăuntru, cu voia lui Dumnezeu; ca să pot spune nu numai, voi face, ci cu adevărat să fiu Creştin în nume.

11 Căci dacă voi fi fost găsit ca un Creştin, aşi fi deslujit apoi să fiu şi numit astfel, să fiu puternic în credinţă; şi na-şi mai fi avut nevoie să apar în lume.

12 Nimic nu este bun din cele văzute.

13 La fel se manifestă şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, care-le este acum în Tatăl.

14 Căci Creştinul nu prestează o faptă, o opinie, ci o greatitudine a minţi; şi în special când este urât de lume.

Share on Twitter Share on Facebook