Cap. III

1 Prinţul acestei lumi vrea să mă de-a la o parte şi să mă corupă de la rezoluţia Dumnezeului meu. Nici unul din voi prin urmare, să nu-l ajute în aceasta. Mai de grabă vă alăturaţi mie, adică în Dumnezeu.

2 Nu vorbiţi de Iisus Hristos şi relataţi această lume; nici unul să nu aibe duşmănie în voi. Nu gândiţi pentru mine când voi veni la voi şi apoi să nu-mi daţi ascultare, ci mai de grabă credeţi în ceea ce vă scriu acum. 2

3 Căci gândiţi ca eu să trăiesc, când scriu aceasta, dar eu vreau să mor. Iubirea mea este răstâgnită, iar flacăra din mine nu doreşte apă; ci doreşte să trăiască şi să înflorească în mine, spunând: Vino la Tatăl.

4 Nu am nici o plăcere în hrana corupţiei, nici plăcere nu am în viaţa aceasta.

5 Ci doresc pâinea lui Dumnezeu care este Iisus Hristos şi băututa care este sângele său; care este o iubire incoruptibilă.

6 Nu mai vreau să trăiesc ca om obişnuit, nici prin consimţământul vostru. Fiţi voitori ca şi voi să fiţi plăcerea lui Dumnezeu. Vă exorcizez prin câteva cuvinte. Mă rog vouă, credeţimă-ţi.

7 Iisus Hristos vă va arăta că vorbesc adevăr. Gura mea este fără viclenie şi Tatăl vorbeşte prin mine. Rugaţivă-ţi prin urmare, pentru mine, să pot obţine ceea ce doresc.

8 Nu vă scriu în trup, ci în acord cu voia lui Dumnezeu. Dacă voi suferi, mă veţi iubi, dar dacă mă veţi alunga, mă voi urâ pe mine.

9 Amintiţivă-ţi în rugăciunile voastre de biserica din Siria, care acum se bucură în Dumnezeu şi este păstorită de el, în locul meu. Lăsaţi pe Iisus Hristos să o poarte peste marea milostenie a voastră.

10 Dar sânt ruşinat să mă enumăr printre ei. Căci nu sânt vrednic, fiind ultimul dintre ei şi unul născut înafara ei. Ci prin milostenie voi obţine să ajung cineva, dacă voi ajunge la Dumnezeu.

11 Sufletul meu vă salută şi mila biserici care m-a primit pe mine în numele lui Iisus Hristos; Căci ce-i ce nu sunt aproape de mine în drum, să meargă în oraşul următor, să mă întâlnească.

12 Aceste lucruri vă scriu din Smirna, prin ce-a mai vrednică biserică din Efes.

13 Cu mine este laolaltă şi cu mulţi alţi, Crocus, foarte iubit de mine. Cât pentru ce-i ce vin din Siria şi vor merge înaintea mea la Roma, în slava lui Dumnezeu, presupun că nu veţi fi ignoranţi faţă de ei.

14 Căci sunt vrednici de voi şi de Dumnezeu; să-i ajutaţi în toate.

15 Ceea ce v-am scris a fost înainte de ce-a de-a noua zi a calendarului lui Septembrie. Fiţi tari până la sfârşit, în umilinţa lui Iisus Hristos.

Share on Twitter Share on Facebook