Ad-Dukhân

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[44:1] Ha. Mim.

[44:2] Pe Cartea cea desluşită!

[44:3] Noi am pogorât-o într-o noapte binecuvântată. Noi suntem Cei care predicăm!

[44:4] În noaptea aceea, va fi lămurită fiece Poruncă înţeleaptă!

[44:5] Cu Poruncă de la Noi, o vom trimite

[44:6] ca milostivenie de la Domnul tău. El este Auzitorul, Ştiutorul.

[44:7] El este Domnul cerurilor şi al pământului şi a ceea ce se află între ele. Dacă credeţi cu tărie!

[44:8] Nu este dumnezeu afară de El. El dăruieşte viaţa. El dăruieşte moartea. El este Domnul vostru şi Domnul strămoşilor voştri dintâi.

[44:9] Ei stau însă la îndoială, jucându-se.

[44:10] Pândeşte Ziua când cerul va aduce un fum gros

[44:11] care va învălui oamenii: aceasta este o osândă dureroasă

[44:12] “Domnul nostru! Îndepărtează de la noi osânda, căci noi suntem credincioşi!”

[44:13] Cum de au amintirea? Un profet cu vorba limpede a venit la ei.

[44:14] Ei i-au întors însă spatele, spunând: “Este un însemnat, un îndrăcit!”

[44:15] Vom îndepărta osânda puţin, însă voi vă veţi întoarce (la ce aţi fost).

[44:16] În Ziua când îi vom zdrobi de tot, atunci ne vom răzbuna.

[44:17] Înaintea lor, Noi am pus la încercare poporul lui Faraon şi a venit la ei un trimis cinstit.

[44:18] “Aduceţi la mine pe robii lui Dumnezeu! Eu vă sunt vouă trimis vrednic de încredere!

[44:19] Nu vă ridicaţi împotriva lui Dumnezeu! Eu vin la voi cu o împuternicire desluşită.

[44:20] Eu caut izbăvire la Domnul meu şi Domnul vostru ca voi să nu mă ucideţi cu pietre.

[44:21] Lăsaţi-mă singur, dacă nu aveţi încredere în mine.”

[44:22] El îl chemă pe Domnul său: “Aceşti oameni sunt nelegiuiţi.”

[44:23] “Pleacă cu robii Mei noaptea! Veţi fi urmăriţi.

[44:24] Lasă marea să se despice! Ei vor fi o oştire înecată”

[44:25] Câte grădini şi izvoare au părăsit,

[44:26] şi semănături şi loc îmbelşugat,

[44:27] şi plăceri în care se desfătau!

[44:28] Aceasta, căci Noi am lăsat aceste bunuri moştenire unui alt popor.

[44:29] N-au plâns după ei nici cerul, nici pământul şi nici nu au fost aşteptaţi.

[44:30] Noi i-am mântuit pe fiii lui Israel de osânda umilitoare,

[44:31] de Faraon care era trufaş peste măsură.

[44:32] Noi cu ştiinţă i-am ales dintre lumi.

[44:33] Le-am adus semne cu o dovadă vădită.

[44:34] Aceşti oameni spuneau:

[44:35] “Nu este decât moartea noastră dintâi, iar după aceea nu vom mai fi sculaţi.

[44:36] Aduceţi-l pe taţii noştri, dacă spuneţi adevărul!”

[44:37] Oare sunt ei mai buni decât poporul lui Tubba’ ori decât cei dinaintea lor pe care i-am nimicit fiindcă erau nelegiuiţi?

[44:38] Noi nu am creat în joacă nici cerurile, nici pământul şi nici ceea ce se află între ele.

[44:39] Noi le-am creat întru Adevăr, însă cei mai mulţi nu ştiu!

[44:40] Ziua Cumpenei va fi sorocul adunării tuturor,

[44:41] ziua când nimeni nu va putea oblădui pe nimeni şi când oamenii nu vor mai fi ajutaţi,

[44:42] afară de cei pe care Dumnezeu îi va milui. El este Puternicul, Milostivul.

[44:43] Copacul Zaqqum

[44:44] este hrana păcătosului

[44:45] ce îi va fierbe în pântece precum argintul topit,

[44:46] precum apa clocotindă.

[44:47] “Luaţi-l şi târâţi-l în fundul Iadului!

[44:48] Turnaţi-l pe cap, ca osândă, apă clocotindă.”

[44:49] “Gustă! Tu eşti puternicul, mărinimosul?!”

[44:50] Aceasta este cea de care vă îndoiaţi!

[44:51] Cei temători vor sta într-un loc tihnit,

[44:52] în grădini, la izvoare.

[44:53] Vor fi înveşmântaţi în mătase şi brocart şi aşezaţi faţă în faţă.

[44:54] Noi le vom dărui drept soţii hurii cu ochii mari.

[44:55] Acolo, vor cere în tihnă fructe de tot soiul.

[44:56] Ei nu vor mai gusta moartea, după moartea lor dintâi, căci Dumnezeu i-a ferit de osânda Iadului.

[44:57] Har Domnului tău! Aceasta este fericirea cea mare!

[44:58] Noi l-am făcut lesne de înţeles în limba ta. Poate îşi vor aminti!

[44:59] Pândeşte-l, căci şi ei te pândesc pe tine!

Share on Twitter Share on Facebook