Az-Zukhruf

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[43:1] Ha. Mim.

[43:2] Pe Cartea cea desluşită!

[43:3] Noi am făcut-o un Coran arab! Poate veţi pricepe!

[43:4] El este la Noi, măreţ şi înţelept, în Maica Scripturii.

[43:5] Oare vă vom scuti de amintire pentru că sunteţi un popor necumpănit?

[43:6] Câţi profeţi n-am trimis la cei dintâi!

[43:7] Nici un profet nu a venit însă la ei, fără ca ei să nu-l batjocorească.

[43:8] Noi am nimicit oameni mult mai de temut decât ei, însă pilda celor dintâi a trecut.

[43:9] Dacă i-ai întreba: “Cine a creat cerurile şi pământul?” Ei îţi vor spune: “Puternicul, Ştiutorul le-a creat.”

[43:10] El este Cel ce v-a făcut vouă pământul leagăn şi drumuri v-a tăiat pe el. Poate vă veţi lăsa călăuziţi!

[43:11] El trimite din cer apă cu măsură şi cu ea Noi dăm viaţă ţinutului mort. Tot aşa veţi fi şi voi scoşi.

[43:12] El este Cel ce a creat soiurile toate şi v-a făcut vouă corăbii şi dobitoace ca să mergeţi cu ele

[43:13] şi să vă aşezaţi pe spatele lor. Amintiţi-vă, atunci, binefacerile Domnului vostru când vă aşezaţi pe ele şi spuneţi: “Mărire Celui ce ne-a supus nouă acestea, căci Noi nu le-am fi dovedit.

[43:14] Da, către Domnul nostru noi ne întoarcem.”

[43:15] Ei i-au făcut dintre robii Săi parte, căci omul este un nerecunoscător vădit.

[43:16] Şi-ar fi luat El fiice dintre cei pe care i-a creat, iar vouă v-ar fi ales fii?

[43:17] Dacă i se vesteşte vreunuia ceea ce El dă drept pildă pentru Milostivul, chipul i se umbreşte, i se înegreşte şi se sufocă:

[43:18] “Aş! Cel ce creşte între odoare şi la luptă nu se iveşte?”

[43:19] Ei îi fac pe îngerii care sunt robii lui Dumnezeu femei. Au fost ei martori la crearea lor? Mărturia lor se va scrie, iar ei vor fi întrebaţi.

[43:20] Ei spun: “Dacă Milostivul ar fi vrut, noi nu ne-am fi închinat lor. Întru aceasta ei nu au nici o ştiinţă, ci numai presupun.

[43:21] Le-am dat Noi vreo carte înaintea acesteia, iar ei sunt ţinătorii ei?

[43:22] Ba nu! Ei spun: “Noi i-am aflat pe taţii noştri într-o adunare, iar noi după urmele lor ne călăuzim.”

[43:23] Astfel, nu am trimis înaintea ta nici un predicator vreunei cetăţi fără ca îndestulaţii ei să nu-l spună: “Noi i-am aflat pe taţii noştri într-o adunare, iar noi pe urmele lor mergem.”

[43:24] Spune: “Şi dacă vă aduc o călăuzire mai dreaptă decât cea pe care aţi aflat-o la taţii voştri?” Ei spun: “Noi nu credem în cea cu care ai fost trimis.”

[43:25] Noi ne-am răzbunat pe ei. Vezi cum a fost sfârşitul hulitorilor!

[43:26] Abraham spuse tatălui său şi poporului său: “Eu mă lepăd de cei cărora voi vă închinaţi,

[43:27] însă nu de Cel ce m-a creat, căci El mă va călăuzi.”

[43:28] El a rostit un cuvânt care să rămână la urmaşii săi. Poate se vor întoarce!

[43:29] Eu le-am dăruit bucurii, lor şi taţilor lor, până ce au venit la ei Adevărul şi un trimis cu vorba limpede.

[43:30] Când Adevărul le-a venit, ei spuseră: “Este o vrajă! Nu credem în ea!”

[43:31] Ei vor mai spune: “Dacă acest Coran ar fi fost pogorât asupra unui mare bărbat din cele două cetăţi!”

[43:32] Oare ei sunt cei care împart milostivenia Domnului tău? Noi le-am împărţit traiul în Viaţa de Acum. Noi i-am ridicat pe unii deasupra celorlalţi cu câteva trepte ca unii să-l supună pe ceilalţi. Milostivenia Domnului tău este mai bună decât ceea ce ei adună.

[43:33] Dacă oamenii nu ar fi să fie o singură adunare, Noi le-am fi făcut celor care Îl tăgăduiesc pe Milostivul case cu terase de argint şi cu scări pe care să urce.

[43:34] Le-am fi făcut casele cu uşi şi paturi pe care să se întindă

[43:35] şi cu podoabe. Toate acestea nu sunt însă decât bucurii vremelnice în Viaţa de Acum, iar Viaţa de Apoi, la Domnul tău, este a celor temători.

[43:36] Celui ce se abate de la amintirea Milostivului, Noi îi vom da un diavol ca însoţitor.

[43:37] Şi îi îndepărtează de drum, însă ei se socot bine călăuziţi

[43:38] până ce vor zice, când vor veni la Noi: “Vai! O, dacă între mine şi tine ar fi depărtarea dintre cele două Răsărituri!” Ce nenorocit însoţitor!

[43:39] În Ziua aceea, el nu vă va mai fi de vreun folos, căci aţi fost nedrepţi, iar la osândă îi veţi fi părtaşi.

[43:40] Şi tu? Îl vei face să audă pe cel surd? Îl vei călăuzi pe cel orb şi pe cel aflat în vădită rătăcire?

[43:41] Chiar dacă te luăm pe tine, ne vom răzbuna pe ei

[43:42] ori îţi vom arăta ceea ce le-am făgăduit, căci Noi suntem Puternici asupra lor.

[43:43] Ţine ceea ce ţi s-a dezvăluit, căci Tu eşti pe o Cale Dreaptă.

[43:44] Aceasta este o amintire, pentru tine şi pentru poporul tău, de care veţi fi întrebaţi.

[43:45] Întreabă-l pe cei pe care i-am trimis înaintea ta. Am făcut Noi, afară de cel Milostiv, dumnezei cărora ei să se închine?

[43:46] Noi l-am trimis pe Moise, cu semnele Noastre, la Faraon şi la sfetnicii săi. Moise le spuse: “Eu sunt trimisul Domnului lumilor.”

[43:47] Când el le-a adus semnele Noastre, ei au râs de ele,

[43:48] cu toate că nu le-am arătat nici un semn care să nu fie mai grozav decât cel dinainte. Noi i-am luat cu osânda. Poate se vor întoarce!

[43:49] Ei îi spuseră: “O, tu vrăjitorule! Roagă-te Domnului tău pentru noi, în numele legământului pe care l-a făcut cu tine. Noi vom fi bine călăuziţi!”

[43:50] Când îndepărtăm însă de la ei osânda, îşi calcă jurămintele.

[43:51] Faraon şi-a chemat atunci poporul spunând: “O, popor al meu! Împărăţia Egiptului nu este a mea cu râurile ce îmi curg la picioare? Nu vedeţi, oare?

[43:52] Nu sunt eu mai bun decât acest netrebnic care abia poate vorbi?

[43:53] Dacă nu i se aruncă brăţări de aur ori dacă nu vin cu el îngerii însoţitori.”

[43:54] El a făcut poporul uşuratic să-l dea ascultare. Ei erau un popor desfrânat!

[43:55] Când ne-au înfuriat, Noi ne-am răzbunat pe ei înecându-l cu totul.

[43:56] Noi i-am făcut apoi amintire şi pildă celorlalţi.

[43:57] Şi când fiul Mariei, le-a fost dat drept pildă, ei s-au întors de la el,

[43:58] spunând: “Dumnezeii noştri nu sunt mai buni decât el?” Ei nu ţi-au spus aceasta decât pentru ceartă, căci ei sunt un popor certăreţ.

[43:59] El nu a fost decât un rob asupra căruia am pogorât harul Nostru, facându-l pildă fiilor lui Israel.

[43:60] Dacă am fi vrut, v-am fi făcut pe unii dintre voi îngeri, urmaşi pe pământ!

[43:61] Iisus este spre ştiinţa Ceasului. Nu vă îndoiţi, ci urmaţi-mă! Aceasta este o Cale Dreaptă!

[43:62] Satan să nu vă îndepărteze de ea, căci el vă este vouă vrăjmaş făţiş.

[43:63] Când Iisus a adus dovezile vădite spuse: “Eu am venit cu înţelepciunea ca să vă desluşesc pentru ce vă învrăjbeaţi. Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-mi ascultare!

[43:64] Dumnezeu este Domnul meu şi Domnul vostru. Închinaţi-vă Lui! Aceasta este o Cale Dreaptă!”

[43:65] Alianţele s-au certat între ele. Vai celor nedrepţi de osânda unei Zile dureroase!

[43:66] Ei aşteaptă oare ca Ceasul să vină deodată asupra lor fără ca să simtă?

[43:67] În Ziua aceea, pietenii vor deveni vrăjmaşi unii altora, afară de cei temători.

[43:68] “O, robii Mei! Nu vă va fi teamă în Ziua aceea şi nu vă veţi mâhni!

[43:69] Celor care cred în semnele Noastre şi sunt supuşi:

[43:70] “Intraţi în Rai, voi şi soţiile voastre! Şi veţi fi înveseliţi!”

[43:71] Printre ei vor umbla tipsii şi pocaluri cu tot ceea ce sufletele le poftesc şi ochii le desfată. Acolo voi veţi veşnici.

[43:72] Acesta este Raiul ce vi s-a dat moştenire ca răsplată a ceea ce aţi făptuit! Ce! Căci vor afla curând!”

[43:73] Veţi avea fructe multe din care veţi mânca.

[43:74] Nelegiuiţii vor avea osânda Gheenei pe veci,

[43:75] şi nu le va fi curmată. Acolo vor fi deznădăjduiţi.

[43:76] Noi nu am fost nedrepţi cu ei, ci ei au fost nedrepţi cu ei înşişi.

[43:77] Ei vor striga: “O, Malik! Domnul tău să ne izbăvească!” Malik le va spune: “Veţi sta acolo pe vecie!”

[43:78] Noi v-am adus Adevărul, însă cei mai mulţi urăsc Adevărul.

[43:79] Au luat o hotărâre de nezdruncinat? Noi suntem Cei care luăm hotărârile de dezdruncinat!

[43:80] Socot că Noi nu le auzim tainele şi spovedaniile? Ba da! Trimişii noştri aflaţi lângă ei scriu totul.

[43:81] Spune: “Dacă Milostivul ar avea vreun fiu, aş fi cel dintâi ce lui m-aş închina.”

[43:82] Mărire Domnului cerurilor şi al pământului, Domnul Tronului, deasupra a ceea ce ei înfăţişează!

[43:83] Lasă-l să bârfească şi să se joace până ce vor întâlni Ziua ce le-a fost făgăduită.

[43:84] El este Cel ce în cer este Dumnezeu, precum şi pe pământ este Dumnezeu. El este Înţeleptul, Ştiutorul.

[43:85] Binecuvântat fie Cel ce are împărăţia cerurilor, a pământului şi ceea ce se află între ele. La El este ştiinţa Ceasului şi către El veţi fi întorşi.

[43:86] Cei care cheamă în afara Lui, nu vor avea parte de milostivenie, ci numai cei care mărturisesc Adevărul şi ştiu.

[43:87] Dacă îi întrebi cine i-a creat, vor spune: “Dumnezeu!” Cum se mai prefac!

[43:88] Spusa lui este: “O, Domnul meu! Aceştia sunt un popor care nu crede!”

[43:89] Întoarce-te de la ei şi spune: “Pace! Căci vor afla curând!”

Share on Twitter Share on Facebook