Al-Fajr

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[89:1] Pe zori!

[89:2] Pe cele zece nopţi!

[89:3] Pe cel pereche şi pe cel nepereche!

[89:4] Pe noapte când se împuţinează!

[89:5] Este oare acesta un jurământ pentru cel cu cuget dăruit?

[89:6] Nu ai văzut ce a făcut Domnul tău din adiţi

[89:7] şi din Imran, cetatea cu coloane,

[89:8] ce în alt ţinut n-a fost ca ea alta creată?

[89:9] Şi din tamudiţi care au scobit stânca în vale?

[89:10] Şi din Faraon cu ţepuşele sale?

[89:11] Din toţi cei care se ticăloşesc pe lumea aceasta

[89:12] şi o umplu de stricăciune?

[89:13] Domnul tău i-a plesnit cu biciul osândei,

[89:14] căci Domnul tău este asupra tuturor Veghetor.

[89:15] Când omul este pus la încercare de Domnul său, cinstindu-l şi copleşindu-l cu daruri, atunci spune: “Domnul meu mă cinsteşte!”

[89:16] Când însă îl pune la încercare, drămuindu-l traiul, atunci spune: “Domnul meu mă înjoseşte!”

[89:17] Nu, voi sunteţi cei care nu cinstiţi orfanul!

[89:18] Voi sunteţi cei care nu lăsaţi să fie ospătat sărmanul!

[89:19] Voi mâncaţi cu lăcomie moştenirea!

[89:20] Voi iubiţi în neştire bogăţia!

[89:21] Nu, când pământul va fi făcut fărâme,

[89:22] iar Domnul tău va veni cu îngerii, rând după rând:

[89:23] în Ziua aceea, va veni Gheena şi în Ziua aceea, omul îşi va aminti. La ce-l mai foloseşte însă să-şi amintească atunci?

[89:24] El va spune: “Ce bine ar fi fost de aş fi făcut ceva pentru Viaţa mea de Apoi!”

[89:25] În Ziua aceea va fi chinuit cum chinuit nu a mai fost nimeni,

[89:26] şi va fi încătuşat cum încătuşat nu a mai fost nimeni.

[89:27] Suflete ostoit!

[89:28] Întoarce-te la Domnul tău, mulţumit şi dând mulţumire!

[89:29] Intră dimpreună cu robii Mei!

[89:30] Intră în Raiul Meu!

Share on Twitter Share on Facebook