Al-Ghâshiyah

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[88:1] A venit la tine spusa despre cea care învăluie?

[88:2] În Ziua aceea, chipuri care se umilesc,

[88:3] care se trudesc şi se sleiesc,

[88:4] vor fi aruncate într-un foc dogoritor.

[88:5] Se vor adăpa la un izvor clocotit

[88:6] şi vor avea drept ospăţ mărăcini

[88:7] care nici nu-l vor îngrăşa, însă nici foamea nu le-o va astâmpăra.

[88:8] În Ziua aceea, chipuri voioase,

[88:9] de zelul lor mulţumite,

[88:10] vor fi într-o Grădină înaltă

[88:11] unde nu vor auzi nici o vorbă deşartă.

[88:12] Acolo va fi un izvor curgător;

[88:13] paturi înălţate,

[88:14] pocale aranjate,

[88:15] perne rânduite,

[88:16] covoare aşternute.

[88:17] Oare ei nu privesc la cămile cum au fost create?

[88:18] Şi nici la cer cum a fost ridicat?

[88:19] Şi nici la munţi cum au fost înălţaţi?

[88:20] Şi nici la pământ cum a fost întins?

[88:21] Adu-le aminte, căci asupra ta stă aducerea aminte,

[88:22] însă asupra lor nu ai nici o putere.

[88:23] Celui care întoarce spatele şi tăgăduieşte,

[88:24] Dumnezeu îi va da osânda cea mare.

[88:25] La Noi este întoarcerea lor,

[88:26] şi asupra Noastră stă judecata lor.

Share on Twitter Share on Facebook