Al-Fâl

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[105:1] Nu ai văzut ce a făcut Domnul tău cu oamenii elefantului?

[105:2] Oare nu a făcut vicleşugul o rătăcire?

[105:3] Oare nu a trimis asupra lor păsări în stoluri,

[105:4] ce aruncau peste ei pietre din Iad?

[105:5] Şi astfel i-a făcut aidoma unor paie mâncate.

Share on Twitter Share on Facebook