Al-Humazah

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[104:1] Vai clevetitorului bârfitorului

[104:2] care strânge averi şi le numără!

[104:3] El crede că averile îi vor da nemurirea!

[104:4] Ba nu! El va fi azvârlit în Al-Hutamah!

[104:5] Şi cum vei şti tu oare ce este Al-Hutamah?

[104:6] Este focul aprins al lui Dumnezeu,

[104:7] ce scrutează sufletele,

[104:8] boltindu-se asupra lor

[104:9] pe trâmbe înalte.

Share on Twitter Share on Facebook