Al-Hâqqah

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[69:1] Cea care înconjoară!

[69:2] Ce este cea care înconjoară?

[69:3] Cum vei şti tu oare ce este cea care înconjoară?

[69:4] Tamudiţii şi adiţii au socotito pe cea care bate minciună!

[69:5] Tamudiţii pieriră în tunete şi fulgere.

[69:6] Adiţii pieriră în vântul şuierător, năpraznic,

[69:7] pe care l-am dezlănţuit asupra lor şapte nopţi şi opt zile de prăpăd. Să fi văzut poporul acela trântit ca nişte găunoase buturugi de curmal!

[69:8] Vezi, cumva, c-ar fi rămas ceva după ei?

[69:9] Faraon şi cei care au trăit înaintea lui, precum şi cetăţile cele de-a-ndoaselea, au adus păcatul.

[69:10] Ei nu au dat ascultare trimisului Domnului lor şi Dumnezeu i-a luat fără zăbavă.

[69:11] Când apele s-au revărsat, v-am luat în arcă,

[69:12] ca să vă facem vouă din aceasta o amintire pe care urechea păstrătoare să o păstreze.

[69:13] Când se va suna din trâmbiţă o dată,

[69:14] când pământul şi munţii vor fi căraţi şi fărâmiţaţi deodată,

[69:15] cea care cade neapărat în Ziua aceea va cădea,

[69:16] iar cerul se va crăpa şi se va despica în Ziua aceea.

[69:17] Îngerii se vor ţine de marginile lui, iar opt dintre ei vor purta Tronul Domnului în Ziua aceea.

[69:18] În Ziua aceea veţi fi întorşi pe toate părţile şi nici o taină de-a voastră nu va rămâne ascunsă.

[69:19] Celui ce i se va da cartea sa în mâna dreaptă va spune: “Iată, citiţi cartea mea!

[69:20] Îmi închipui că îmi voi găsi socoteala!”

[69:21] El va avea un trai plăcut

[69:22] într-o Grădină prea-înaltă,

[69:23] cu roade de cules la îndemână.

[69:24] “Mâncaţi şi beţi în pace ca răsplată a ceea ce aţi săvârşit în zilele duse.”

[69:25] Celui ce i se va da cartea sa în mâna stângă va spune: “Vai mie! Ce bine ar fi fost de nu mi s-ar fi dat cartea

[69:26] şi nu mi-aş fi ştiut socoteala!

[69:27] Vai! Ce bine era de-ar fi fost săvârşitoare (moartea)!

[69:28] Averea la nimic nu mi-a slujit

[69:29] şi puterea mi-a pierit!”

[69:30] “Luaţi-l şi înjugaţi-l!

[69:31] Aruncaţi-l în Iad!

[69:32] Legaţi-l apoi cu un lanţ de şaptezeci de coţi.”

[69:33] El nu credea în Dumnezeu cel Mare

[69:34] şi nu îndemna pe nimeni să ospăteze sărmanul.

[69:35] Astăzi, nu mai are nici un prieten apropiat,

[69:36] nici mâncare afară de ghislin

[69:37] pe care o mănâncă numai păcătoşii.

[69:38] Ba nu! Jur pe ceea ce vedeţi

[69:39] şi pe ceea ce nu vedeţi!

[69:40] Acestea sunt spusele unui trimis cinstit,

[69:41] şi nu sunt spusele unui poet atât de puţin credeţi!

[69:42] şi nici ale unui prezicător atât de puţin cugetaţi!

[69:43] Ci este o Pogorâre de la Domnul lumilor!

[69:44] Dacă acesta ar fi făcut născociri asupra Noastră,

[69:45] l-am fi apucat cu mâna dreaptă,

[69:46] apoi i-am fi tăiat vena gâtului

[69:47] şi nici unul dintre voi nu ne-ar fi putut sta în cale!

[69:48] Aceasta este drept amintire celor temători,

[69:49] însă Noi ştim că unii dintre voi o socotesc minciună!

[69:50] Ea este tânguire celor tăgăduitori!

[69:51] Acesta este Adevărul cel adevărat!

[69:52] Preamăreşte Numele Domnului tău cel Mare!

Share on Twitter Share on Facebook