Al-Ma‘ârij

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[70:1] Unul a cerut o osândă ce va să cadă

[70:2] asupra tăgăduitorilor şi nimeni să nu-l poată sta în cale,

[70:3] căci vine de la Dumnezeu, Stăpânul Treptelor

[70:4] pe care îngerii şi Duhul le urcă către El într-o zi cât cincizeci de mii de ani.

[70:5] Rabdă-l cu cuviincioasă răbdare.

[70:6] Ei o văd departe,

[70:7] însă Noi o vedem aproape.

[70:8] Cerul, în Ziua aceea, va fi ca argintul topit,

[70:9] iar munţii ca lâna scărmănată.

[70:10] Nici un prieten nu va întreba de prietenul său apropiat,

[70:11] chiar de le va fi dat să se vadă. Nelegiuitul ar dori în Ziua aceea să-şi ispăşească osânda prin fiii săi,

[70:12] prin soţia sa, prin fratele său,

[70:13] prin obştea sa care-l adăpostea

[70:14] şi prin toţi de pe pământ, numai ca el să scape.

[70:15] Iată însă văpaia,

[70:16] jupuitoare de ţeste,

[70:17] chemându-l pe cei care au dat înapoi şi au întors spatele,

[70:18] pe cei care au strâns şi au grămădit.

[70:19] Omul a fost creat nestatornic:

[70:20] când îl atinge răul, este neliniştit;

[70:21] când îl atinge binele, este zgârcit

[70:22] afară de cei rugători,

[70:23] de cei care în rugăciune sunt stăruitori

[70:24] şi de cei din ale căror averi au parte

[70:25] creşetorul şi lipsitul,

[70:26] afară de cei care socot adevărată Ziua Judecăţii

[70:27] şi se tem de osânda Domnului lor

[70:28] osânda Domnului lor este fără scăpare,

[70:29] de cei care îşi păzesc cele ruşinoase

[70:30] şi intră numai la soţiile lor ori la roabele lor şi n-au de ce să fie dojeniţi,

[70:31] pe când cei care poftesc dincolo de aceasta sunt călcători de lege,

[70:32] afară de cei care păzesc cele încredinţate lor, precum şi legămintele lor;

[70:33] de cei care sunt drepţi în mărturia lor,

[70:34] de cei care se îngrijesc de rugăciunile lor.

[70:35] Aceştia vor fi cei cinstiţi în Grădini!

[70:36] De ce tăgăduitorii se grăbesc către tine,

[70:37] venind în cete din dreapta şi din stânga?

[70:38] Fiece ins dintre ei ar dori să intre într-o Grădină a Plăcerii!

[70:39] Ba nu! Noi i-am creat din ceea ce ştiu.

[70:40] Ba nu! Jur pe Domnul Răsăritului şi al Asfinţitului că Noi avem putinţa

[70:41] să-l înlocuim oricând cu alţii mai buni decât ei şi nimeni nu Ne-o poate lua înainte.

[70:42] Lasă-l să pălăvrăgească şi să se joace până când vor întâlni Ziua ce le-a fost făgăduită,

[70:43] Ziua când vor ieşi din morminte în goană de parcă ar fugi spre pietrele înălţate,

[70:44] cu ochii în pământ, prigoniţi de umilinţă. Aceasta este Ziua ce le-a fost făgăduită!

Share on Twitter Share on Facebook