Al-Jinn

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[72:1] Spune: “Mi s-a dezvăluit că un pâlc de ginni stătea şi asculta; apoi au spus: ‘Da, am auzit un Coran minunat

[72:2] care călăuzeşte pe calea cea bună. Noi credem în el şi pe nimeni nu vom alătura Domnului nostru,

[72:3] căci El înalţă-se a Domnului nostru măreţie nu şi-a luat nici soţie şi nici fiu,

[72:4] chiar dacă un smintit dintre noi a spus nesăbuinţe despre Dumnezeu!

[72:5] Noi ne închipuiam că nici oamenii şi nici ginnii nu vor spune minciuni despre Dumnezeu,

[72:6] însă sunt unii bărbaţi dintre oameni care cer izbăvire unor bărbaţi dintre ginni, însă aceştia le sporeşte doar prigonirea.

[72:7] Ei îşi închipuie, aşa cum vă închipuiţi şi voi, că Dumnezeu nu va învia pe nimeni.

[72:8] Noi am atins cerul şi l-am aflat plin de aprigi păzitori şi limbi de foc.

[72:9] Ne-am aşezat în jilţuri ca să ascultăm, însă cine ascultă află o limbă de foc pândindu-l.

[72:10] Nu ştim dacă se vrea vreun rău celor de pe pământ, ori dacă Domnul lor îi vrea pe Calea cea bună

[72:11] Unii dintre noi sunt drepţi, alţii nu sunt şi căi felurite urmăm.

[72:12] Noi ştim că n-am putea slăbi puterea lui Dumnezeu pe pământ şi nici nu i-am putea scăpa Lui fugind.

[72:13] Noi am crezut în Calea cea Dreaptă îndată ce am auzit de ea. Cel care crede în Domnul său nu se teme nici de neajunsuri şi nici de prigonire.

[72:14] Şi printre noi sunt supuşi şi printre noi sunt răzvrătiţi. Cei care s-au supus au ales Calea cea bună,

[72:15] iar cei răzvrătiţi vor fi Gheenei vreascuri.

[72:16] Dacă merg drept, le vom da să bea apă din belşug

[72:17] pentru a-l pune la încercare. Dumnezeu va mâna la o osândă din ce în ce mai mare pe cei care se împotrivesc amintirii Domnului lor.

[72:18] Locurile de închinăciune sunt ale lui Dumnezeu! Nu chema dimpreună cu Dumnezeu pe nimeni!

[72:19] Când robul lui Dumnezeu s-a ridicat pentru a-l chema, era cât pe-aici să se îngrămădească pe el.’ ”

[72:20] Spune: “Eu îl chem pe Domnul meu şi nu Îi alătur Lui pe nimeni.”

[72:21] Spune: “Eu nu vă pot nici păgubi şi nici călăuzi.”

[72:22] Spune: “Nimeni nu mă apără de Dumnezeu, iar eu nu aflu adăpost decât la El,

[72:23] propovăduind din dezvăluirile lui Dumnezeu şi din soliile Sale.” Cei care nu dau ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său, în focul Gheenei vor veşnici.

[72:24] Când vor vedea împlinirea a ceea ce li s-a făgăduit îşi vor da seama cine este cel mai slab întru ajutor şi cel mai mic întru număr.

[72:25] Spune: “Nu ştiu dacă ceea ce vi s-a făgăduit este aproape ori Domnul meu vă va mai da un răgaz.”

[72:26] El cunoaşte Taina întru totul, însă nu descoperă nimănui Taina Sa,

[72:27] numai celui de care-l mulţumit ca trimis. El va mâna în faţa lor şi în spatele lor o pândă

[72:28] ca să afle dacă ei propovăduiesc soliile Domnului lor. El cuprinde ceea ce ei au şi ţine socoteala fiecărui lucru.

Share on Twitter Share on Facebook