Nûh

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[71:1] Noi l-am trimis pe Noe poporului său: “Previne-ţi poporul înainte să-l vină o dureroasă osândă!”

[71:2] El spuse: “O, popor al meu! Eu vouă vă sunt predicator limpede la vorbă.

[71:3] Închinaţi-vă lui Dumnezeu! Temeţi-vă de El! Daţi-l ascultare!

[71:4] El vă iartă vouă din păcatele voastre şi vă dă vouă un răgaz până la un anumit soroc. Când va veni însă sorocul lui Dumnezeu, nimic nu-l va întârzia. O, dacă aţi şti!”

[71:5] El spuse: “Domnul meu! Eu mi-am chemat poporul noapte şi zi,

[71:6] însă chemarea mea mai mult i-a pus pe fugă.

[71:7] De fiece dată când i-am chemat ca Tu să le ierţi lor, ei şi-au băgat degetele în urechi, s-au înfăşurat în veşmintele lor şi s-au înverşunat arătându-se plini de mândrie.

[71:8] I-am chemat răspicat.

[71:9] Le-am spus pe faţă şi în taină.

[71:10] Le-am spus: “Cereţi-l iertare Domnului vostru, căci El este Iertător.

[71:11] El vă va trimite vouă, din cer, multă ploaie.

[71:12] El vă va spori averile şi numărul fiilor şi vă va da grădini şi râuri.

[71:13] De ce nu aşteptaţi de la Dumnezeu ceva vrednic de El.

[71:14] El este Cel ce v-a creat rând pe rând.

[71:15] N-aţi văzut cum Dumnezeu a creat cele şapte ceruri aşezate unul asupra celuilalt?

[71:16] Şi a făcut luna în ele precum o lumină şi soarele precum un opaiţ.

[71:17] Dumnezeu v-a făcut să răsăriţi din pământ precum ierburile,

[71:18] apoi vă va înapoia în el ca să vă scoată deodată.

[71:19] Dumnezeu v-a făcut vouă pământul covor

[71:20] ca voi să-l străbateţi pe drumuri largi.”

[71:21] Noe spuse: “Domnul meu! Ei nu m-au ascultat şi l-au urmat pe cel ale cărui bogăţii şi fii nu fac decât să-l apropie pierzania.”

[71:22] Ei au viclenit şi au spus:

[71:23] “Nu-l părăsiţi niciodată pe dumnezeii voştri! Nu-l părăsiţi pe Wadd şi nici pe Suwa’ şi nici pe Yaghut şi nici pe Ya’uq şi nici pe Nasr!”

[71:24] Aceştia au rătăcit mulţi oameni. Tu nu faci decât să măreşti rătăcirea celor nedrepţi.

[71:25] Ei au fost înecaţi şi aruncaţi în Foc pentru păcatele lor şi nu aflară nici un ajutor afară de Dumnezeu.

[71:26] Noe spuse: “Domnul meu! Nu lăsa pe pământ nici un locuitor dintre tăgăduitori.

[71:27] Dacă îi laşi, ei îi vor rătăci pe robii Tăi şi nu vor zămisli decât desfrânaţi mult-tăgăduitori.

[71:28] Domnul meu! Iartă-mi mie şi părinţilor mei, precum şi celui ce intră, credincios, în casa mea, credincioşilor şi credincioaselor. Sporeşte doar prăpădul celor nedrepţi!”

Share on Twitter Share on Facebook