Al-Qadr

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[97:1] Noi l-am pogorât în Noaptea Sorţii!

[97:2] Cum vei ştii tu oare care este Noaptea Sorţii?

[97:3] Noaptea Sorţii este mai bună decât o mie de luni!

[97:4] Îngerii vor pogorî în ea cu Duhul, cu îngăduinţa Domnului lor, asupra fiecărui lucru.

[97:5] Şi Pace va fi până la revărsat de zori!

Share on Twitter Share on Facebook