Al-‘Alaq

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[96:1] Citeşte în numele Domnului tău ce a creat!

[96:2] Cel ce a creat omul dintr-un cheag de sânge.

[96:3] Citeşte, căci Domnul tău este Mult-dăruitorul,

[96:4] El l-a învăţat pe om cu condeiul,

[96:5] l-a învăţat ceea ce nu ştia.

[96:6] Omul, dimpotrivă, se îngâmfează

[96:7] îndată ce se vede bogat.

[96:8] Tot la Domnul tău este însă întoarcerea!

[96:9] L-ai văzut pe cel care îl împiedica

[96:10] pe un rob (al lui Dumnezeu) să se roage?

[96:11] L-ai socotit c-ar fi pe Calea cea dreaptă,

[96:12] când poruncea pietate?

[96:13] L-ai văzut apoi hulind şi întorcând spatele?

[96:14] Nu ştie el oare că Dumnezeu este Atoatevăzător?

[96:15] Ba nu! Dacă nu încetează, îl vom scutura de cârlionţul din frunte,

[96:16] cârlionţ mincinos şi păcătos.

[96:17] Să-şi cheme obştea lui!

[96:18] Noi vom chema îngerii-păzitorii!

[96:19] Nu! Nu-l da ascultare! Ci prosternează-te şi apropie-te (de Dumnezeu)!

Share on Twitter Share on Facebook