Al-Qamar

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[54:1] Se apropie Ceasul şi luna se despică!

[54:2] Dacă ei văd vreun semn, se întorc spunând: “Este o vrajă neîncetată!”

[54:3] Ei hulesc şi-şi urmează poftele, însă fiece lucru este hotărât!

[54:4] Le-a venit dintre veşti una înfricoşătoare

[54:5] cu o înţelepciune pătrunzătoare. Prevenirile nu le sunt însă de folos!

[54:6] Întoarce-le spatele! În Ziua când îi va chema Chemătorul la ceva fără seamăn,

[54:7] vor ieşi din morminte, cu privirea smerită şi se vor grăbi către Chemător, asemenea lăcustelor răzleţite.

[54:8] Tăgăduitorii vor spune atunci: “Aceasta este o Zi grea!”

[54:9] Poporul lui Noe, înaintea lor, a hulit şi ei l-au socotit pe robul Nostru mincinos. Ei au spus: “Este un îndrăcit!” Şi astfel a fost alungat!

[54:10] El l-a chemat pe Domnul său: “Sunt biruit! Ajută-mă!”

[54:11] Atunci am deschis stăvilarele cerului dând drumul apelor vijelioase

[54:12] şi am rupt izvoarele pământului, iar apele s-au contopit după o Poruncă dată.

[54:13] L-am dus pe Noe pe o corabie din scânduri şi sfoară de curmal.

[54:14] El a plutit sub ochii noştri ca răsplată de la Cel ce a fost tăgăduit.

[54:15] Şi Noi l-am lăsat ca semn. Mai este cineva care îşi aminteşte?

[54:16] Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

[54:17] Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care îşi aminteşte?

[54:18] Adiţii au hulit. Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

[54:19] Noi am dezlănţuit împotriva lor furtuna care urla într-o zi nefericită şi nesfârşită.

[54:20] Acea furtună i-a smuls pe oameni de parcă ar fi fost trunchiuri găunoase de curmali.

[54:21] Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

[54:22] Am făcut uşor Coranul întru amintire. “Mai este cineva care-şi aminteşte?

[54:23] Tamudiţii au socotit prevenirile minciunii

[54:24] şi au spus: “Să urmăm un om asemenea nouă? Atunci am fi în rătăcire şi nebunie.

[54:25] Amintirea i-a fost aruncată când se afla printre noi? Nu! Atunci este un mincinos neruşinat!”

[54:26] Mâine vor afla însă cine este mincinosul neruşinat.

[54:27] Le vom trimite o cămilă ca ispită. Urmăreşte-l şi ai răbdare!

[54:28] Dă-le de ştire că apa trebuie împărţită între ei şi că fiecare va bea la rândul său.

[54:29] Ei îl chemă pe unul de-al lor care o luă şi o ologi.

[54:30] Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

[54:31] Noi le-am trimis un singur Strigăt şi s-au făcut asemenea nuielelor uscate pe care le aruncă îngrăditorul.

[54:32] Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care să-şi amintească?

[54:33] Poporul lui Lot a socotit prevenirile minciuni.

[54:34] Noi am dezlănţuit o furtună de pietre împotriva lor, în afară de casa lui Lot pe care am mântuit-o în zori

[54:35] ca o binefacere de la Noi, căci aşa îi răsplătim pe cei mulţumitori.

[54:36] Noe îi prevenise de tăria Noastră, însă ei au trecut peste aceste preveniri ale sale.

[54:37] Ei i-au vrut oaspeţii săi de la el, însă Noi le-am lovit ochii cu orbire. “Gustaţi osânda Mea şi prevenirile Mele!”

[54:38] Mâine în zori o osândă hotărâtă îi aşteaptă!

[54:39] “Gustaţi osânda Mea şi prevenirile Mele!”

[54:40] Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care să-şi amintească?

[54:41] Prevenirile au ajuns şi la oamenii lui Faraon,

[54:42] însă ei au socotit semnele Noastre minciuni. Atunci i-am luat cum ia un puternic, tare!

[54:43] Tăgăduitorii voştri sunt mai buni decât aceia? Ori poate aveţi vreo mântuire în condici?

[54:44] Ei vor spune: “Suntem o mulţime biruitoare!”

[54:45] Această mulţime va fi înfrântă însă, iar ei vor întoarce spatele.

[54:46] Va veni însă Ceasul când iarăşi se vor întâlni, ceasul cel prea dureros şi prea amarnic.

[54:47] Nelegiuiţii sunt în rătăcire şi nebunie.

[54:48] În Ziua când vor fi târâţi cu faţa în jos în Foc, li se va spune: “Gustaţi mângâierea Focului mistuitor!”

[54:49] Noi am creat totul cu măsură.

[54:50] Porunca Noastră este un singur cuvânt iute precum clipitul ochilor.

[54:51] Noi i-am dat pierzaniei pe părtaşii voştri. Mai este cineva care să-şi amintească?

[54:52] Orice lucru pe care îl fac este în condici,

[54:53] fie mare, fie mic, acolo stă scris.

[54:54] Cei care se tem de Dumnezeu vor trăi în Grădini cu râuri,

[54:55] în lăcaşul Adevărului, la un Rege Puternic.

Share on Twitter Share on Facebook