Ar-Rahmân

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[55:1] Milosul

[55:2] a dat ştiinţa Coranului.

[55:3] El a făcut omul

[55:4] şi apoi i-a dat ştiinţa vorbirii.

[55:5] Soarele şi luna le-a făcut cu socoteală.

[55:6] Stelele şi copacii Lui i se închină.

[55:7] Cerul l-a înălţat şi a statornicit cântarul.

[55:8] Să nu umflaţi la cântar,

[55:9] ci faceti cântărirea drept şi nu păgubiţi la cântar!

[55:9] El a hotărnicit făpturilor Sale pământul

[55:10] El a hotărnicit făpturilor Sale pământul

[55:11] pe care sunt roade, curmali cu ciorchini,

[55:12] grâne cu ale lor paie şi ierburi miresmate.

[55:13] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:14] Din lut a făcut omul precum ulcioarele,

[55:15] iar ginii i-a făcut din pară de foc.

[55:16] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:17] Domn al celor două Răsărituri, Domn al celor două Asfinţituri!

[55:18] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:19] El a făcut cele două mări gata să se contopească,

[55:20] însă a pus o stavilă între ele pe care nu o trec.

[55:21] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:22] Din ele se scot mărgăritare şi mărgean.

[55:23] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:24] Ale Lui sunt corăbiile ce pe mări se sumeţesc ca munţii.

[55:25] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:26] Totul de pe pământ este pieritor, numai faţa Domnului tău

[55:27] dăinuie în mărire şi în cinstire.

[55:28] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:29] Cei din ceruri şi de pe pământ Lui îi cer ajutorul, iar El, în fiece zi, îşi arată puterea.

[55:30] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:31] Curând ne vom îngriji de voi doi, poveri ce sunteţi!

[55:32] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:33] O, adunări de ginni şi de oameni! De puteţi străpunge tăriile cerurilor şi ale pământului, străpungeţi-le! Nu le veţi putea însă străpunge decât dacă veţi avea împuternicire.

[55:34] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:35] Vor fi trimise asupra voastră, a amândurora, jerbe de foc şi de aramă topită şi nu veţi fi oblăduiţi.

[55:36] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:37] Când cerul se va despica, roşu ca un pergament scorojit.

[55:38] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:39] În ziua aceea, nici om, nici ginn nu vor fi întrebaţi de păcatele lor.

[55:40] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:41] Păcătoşii vor fi ştiuţi după semnele lor şi vor fi apucaţi de păr şi de picoare.

[55:42] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:43] Aceasta este Gheena pe care nelegiuţii o socot minciună.

[55:44] Ei vor rătăci între ea şi o apă clocotindă.

[55:45] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:46] Două grădini vor fi dăruite celor temători de înălţimea Domnului lor.

[55:47] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:48]. cu ramuri în floare,.

[55:49] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:50]. în care curg două izvoare.

[55:51] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:52]. şi au din tot rodul perechi.

[55:53] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:54] Ei vor sta pe aşternuturi căptuşite cu brocart, iar rodul celor două grădini le va sta la îndemână.

[55:55] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:56] Acolo le vor întâlni pe cele cu priviri nevinovate pe care nici om, nici ginn nu le-au atins înaintea lor.

[55:57] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:58] Ele vor fi asemenea hiacintului şi mărgeanului.

[55:59] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:60] Răsplata binelui poate fi oare altceva decât un bine?

[55:61] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:62] Şi mai sunt două grădini peste cele două,.

[55:63] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:64]. cu umbră deasă,.

[55:65] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:66]. din care ţâşnesc două izvoare,.

[55:67] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:68]. în ele sunt roade, curmali şi rodii.

[55:69] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:70] Acolo vor fi fecioare frumoase şi bune.

[55:71] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:72]. şi hurii la umbră de corturi,.

[55:73] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:74]. şi pe care nici om, nici ginn nu le-au atins înaintea lor.

[55:75] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:76] Vor sta sprijiniţi pe perne verzi, întinşi pe frumoase covoare.

[55:77] Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

[55:78] Binecuvântat fie Numele Domnului tău în mărire şi cinstire!

Share on Twitter Share on Facebook