Al-Wâqi‘ah

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[56:1] Când faptul se va împlini,

[56:2] nimeni nu-l va mai socoti minciună.

[56:3] El coboară, El ridică!

[56:4] Când pământul va fi zgâlţâit din ţâţâni,

[56:5] când munţii vor fi făcuţi fărâme

[56:6] şi vor fi precum praful spulberat,

[56:7] atunci veţi fi voi de trei feluri.

[56:8] Cei de-a dreapta! Cine vor fi oare cei de-a dreapta?

[56:9] Cei de-a stânga! Cine vor fi oare cei de-a stânga?

[56:10] Cei înainte mergători. Înainte mergătorii,

[56:11] ei vor fi cei apropiaţi.

[56:12] În Grădinile Plăcerii

[56:13] vor fi mulţime dintre primii

[56:14] şi puţinii dintre ultimii,

[56:15] pe paturi împletite,

[56:16] întinşi pe ele faţă în faţă.

[56:17] Flăcăiandri nemuritori vor umbla printre ei

[56:18] cu potire şi ibrice şi un pocal de la izvor

[56:19] de care nu-l va durea capul şi nici nu se vor îmbăta;

[56:20] fructele vor fi pe alese

[56:21] şi carnea de pasăre după poftă.

[56:22] Vor avea acolo hurii cu ochi

[56:23] asemenea mărgăritarelor ascunse

[56:24] drept răsplată a faptelor lor.

[56:25] Şi nu vor auzi acolo vorbe deşarte şi nici învinuiri de păcate

[56:26] ci numai un singur cuvânt: “Pace! Pace!”

[56:27] Cei de-a dreapta! Ce va fi cu cei de-a dreapta?

[56:28] Ei vor sta sub lotuşi despinaţi,

[56:29] sub salcâmi frumos înşiraţi.

[56:30] sub umbră întinsă,

[56:31] lângă apă curgătoare,

[56:32] cu fructe din belşug

[56:33] neculese dinainte şi neoprite,

[56:34] pe aşternuturi înălţate.

[56:35] Noi le-am făcut pe ele în chip deosebit,

[56:36] Noi le-am făcut fecioare,

[56:37] iubitoare, însoţitoare

[56:38] celor de-a dreapta.

[56:39] Mulţi vor fi dintre cei dintâi

[56:40] şi mulţi vor fi dintre cei de pe urmă.

[56:41] Cei de-a stânga! Ce va fi cu cei de-a stânga?

[56:42] Ei vor sta sub un vânt arzător într-o apă clocotindă,

[56:43] sub o umbră de fum negru,

[56:44] nici răcoroasă şi nici plăcută.

[56:45] Înainte îndestulaţi fiind,

[56:46] stăruiau în marele păcat.

[56:47] Ei spuneau: “După ce vom muri şi vom fi ţărână şi oase, vom mai fi noi oare sculaţi

[56:48] ori strămoşii noştri dintâi?”

[56:49] Spune: “Cei dintâi şi cei de pe urmă,

[56:50] vor fi adunaţi la vremea cunoscută a unei Zile.”

[56:51] O, voi cei rătăciţi, cei hulitori!

[56:52] Veţi mânca fructe din copacul Zaqqum

[56:53] până vă veţi umple burţile,

[56:54] apoi veţi bea după ele apă clocotindă —

[56:55] veţi bea precum cămilele însetate.

[56:56] Aşa va fi găzduirea lor în Ziua Judecăţii!

[56:57] Noi v-am creat. De ce nu credeţi totuşi?

[56:58] Vedeţi sămânţa pe care o vărsaţi?

[56:59] Voi aţi creat-o ori Noi suntem Creatorii?

[56:60] Noi am sorocit moartea printre voi şi nimeni nu Ne-o poate lua înainte

[56:61] ca să vă înlocuim cu alţii asemenea vouă şi să vă facem cum voi nici nu ştiţi.

[56:62] Cunoaşteţi întâia facere? De ce nu vă aduceţi aminte însă?

[56:63] Aţi văzut ceea ce aţi arat?

[56:64] Voi îl veţi semăna ori Noi vom fi Semănătorii?

[56:65] Dacă am vrea, l-am face pustiu. V-ar mai arde, atunci, de glume?

[56:66] “Iată-ne datornici,

[56:67] ba chiar de tot lipsiţi!”

[56:68] Aţi văzut apa pe care o beţi?

[56:69] Voi aţi pogorât-o din nori ori Noi suntem Cei care am pogorât-o?

[56:70] Dacă am vrea, am face-o amară! De ce nu mulţumiţi totuşi!

[56:71] Aţi văzut focul pe care-l aprindeţi?

[56:72] Voi aţi făcut să crească copacul lui ori Noi suntem cei care l-am făcut?

[56:73] Noi am făcut toate acestea drept amintire şi bucurie pentru călătorii pustiului.

[56:74] Preamăreşte numele Domnului tău cel Mare.

[56:75] Nu! Jur pe asfinţitul stelelor!

[56:76] Şi este un jurământ, dacă ştiţi, greu!

[56:77] Acesta este un Coran Preacinstit.

[56:78] dintr-o Carte ascunsă.

[56:79] Să nu-l atingă decât cei curaţi,

[56:80] căci este o Pogorâre de la Domnul lumilor!

[56:81] Vă îndoiţi de această spusă?

[56:82] Vreţi să vă câştigaţi traiul hulind?

[56:83] Când sufletul dă să iasă

[56:84] şi voi, în clipa aceea îl priviţi,

[56:85] Noi suntem mult mai aproape de el decât voi cei ce-l înconjuraţi, însă nu Ne puteţi zări.

[56:86] Dacă nu aţi fi printre cei care vor fi judecaţi,

[56:87] de ce nu întoarceţi acest suflet, dacă spuneţi adevărul?

[56:88] Dacă acest om este dintre cei apropiaţi de Dumnezeu,

[56:89] va găsi tihna, parfumurile şi Grădinile Plăcerii.

[56:90] Dacă este dintre cei de-a dreapta:

[56:91] “Pace ţie! Tu eşti cu cei de-a dreapta!”

[56:92] Dacă este însă dintre hulitorii rătăciţi,

[56:93] va fi găzduit în apă clocotindă

[56:94] şi apoi aruncat în Iadul cu flăcări.

[56:95] Acesta este Adevărul sigur!

[56:96] Preamăreşte Numele Domnului tău cel Mare!

Share on Twitter Share on Facebook