As-Sâffât

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[37:1] Pe cei aşezaţi pe rânduri,

[37:2] ce se leapădă cu tărie,

[37:3] ce recită întru amintire!

[37:4] Dumnezeul vostru este Unul:

[37:5] El este Domnul cerurilor, al pământului şi a ceea ce se află între ele. El este Domnul Răsăriturilor!

[37:6] Noi am împodobit cerul cel mai de jos cu stele

[37:7] ca pază împotriva oricărui diavol răzvrătit.

[37:8] Ei nu le pot asculta pe căpeteniile preaînalte, căci sunt loviţi din toate părţile.

[37:9] Ei sunt alungaţi şi vor avea parte de o necurmată osândă,

[37:10] iar pe cel care a apucat ceva, o flacără sfredelitoare îl urmăreşte.

[37:11] Întreabă-l: “Sunt ei mai tari la făptură decât alţii pe care Noi i-am creat?” Noi i-am creat din lut cleios!

[37:12] Tu te miri, iar ei îşi bat joc.

[37:13] Când le aminteşti, ei nu-şi amintesc.

[37:14] Când văd un semn, caută să-şi bată joc

[37:15] şi spun: “Aceasta nu este decât o vrajă vădită.

[37:16] Când vom muri şi vom fi ţărână şi oase, vom mai fi sculaţi noi

[37:17] ori strămoşii noştri dintâi?”

[37:18] Spune: “Da şi veţi fi umiliţi!”

[37:19] Un sigur ţipăt şi vor vedea atunci!

[37:20] Vor spune: “Vai nouă! Aceasta este Ziua Judecăţii!”

[37:21] Aceasta este Ziua Cumpenei pe care voi aţi socotito minciună!

[37:22] Adunaţi-l pe cei nedrepţi, cu soţiile lor, precum şi cu cei cărora li se închinau,

[37:23] în locul lui Dumnezeu, apoi călăuziţi-l pe drumul Iadului.

[37:24] Opriţi-l! Vor fi întrebaţi:

[37:25] “De ce nu vă ajutaţi unii pe alţii?”

[37:26] În Ziua aceea, ei vor căuta însă să se supună.

[37:27] Se vor întoarce unii către alţii întrebându-se,

[37:28] şi vor spune: “Voi aţi venit la noi cu jurământ!”

[37:29] (Diavolii) vor spune: “Nu, voi nu aţi fost credincioşi.

[37:30] Noi nu am avut nici o împuternicire asupra voastră, ci voi aţi fost un popor ticălos.

[37:31] Spusa Domnului nostru s-a împlinit asupra noastră şi noi acum gustăm.

[37:32] Noi v-am amăgit fiindcă noi înşine eram amăgiţi.”

[37:33] În Ziua aceea, vor fi părtaşi la osândă.

[37:34] Aşa vom face cu toţi nelegiuiţii.

[37:35] Când li se spunea: “Nu este dumnezeu afară de Dumnezeu”, ei se îngâmfau

[37:36] şi spuneau: “Să ne părăsim dumnezeii noştri pentru un poet îndrăcit?”

[37:37] Ba nu! El a venit cu Adevărul şi i-a mărturisit ca drepţi pe cei trimişi înaintea sa.

[37:38] Veţi gusta osânda cea dureroasă,

[37:39] însă nu veţi fi răsplătiţi decât pentru ceea ce aţi făptuit,

[37:40] afară de robii credincioşi lui Dumnezeu

[37:41] care vor avea o înzestrare cunoscută,

[37:42] fructe şi vor fi cinstiţi

[37:43] în Grădinile Plăcerii,

[37:44] pe paturi faţă în faţă.

[37:45] Printre ei va umbla un pocal de la izvor

[37:46] limpede şi desfătător pentru băutori,

[37:47] care nu dă ameţeală şi nici nu se termină.

[37:48] Cele cu ochi mari şi cu priviri neprihănite vor sta lângă ei,

[37:49] şi vor fi asemenea ouălor ascunse.

[37:50] Ei se vor întoarce unii spre alţii întrebându-se.

[37:51] Unul dintre ei va spune: “Aveam un prieten care spunea:

[37:52] “Oare tu eşti dintre cei care mărturisesc Adevărul?

[37:53] Vom mai fi judecaţi după ce vom muri şi vom fi ţărână şi oase?”

[37:54] Unul va spune: “Vedeţi ceva de sus?”

[37:55] El va privi de sus şi îl va vedea pe prietenul său în mijlocul Iadului.

[37:56] El îi va spune: “Pe Dumnezeu! Puţin a lipsit să mă pierzi şi pe mine!

[37:57] Fără harul lui Dumnezeu aş fi fost printre cei puşi la cazne.

[37:58] Nu suntem, aşadar, morţi?

[37:59] Ba da, însă doar de moartea noastră dintâi şi nu vom fi osândiţi!”

[37:60] Da, acesta este fericirea cea mare!

[37:61] Întru aceasta, să trudească truditorii.

[37:62] Oare acesta nu este o gazdă mai bună decât copacul Zeqqum?

[37:63] Noi l-am făcut ca o ispită celor nedrepţi.

[37:64] El este un copac ce iese din fundul Iadului,

[37:65] iar rodul său este asemenea căpăţânilor de diavoli.

[37:66] Ei vor mânca din el şi îşi vor umple burţile,

[37:67] apoi după el vor bea un amestec clocotind

[37:68] şi se vor întoarce iarăşi în Iad.

[37:69] Ei vor afla acolo pe taţii lor rătăciţi,

[37:70] şi se vor grăbi pe urmele lor.

[37:71] Cei mai mulţi dintre cei dintâi au fost, înaintea lor, rătăciţi,

[37:72] chiar dacă Noi le-am trimis predicatori.

[37:73] Vezi cum a fost sfârşitul celor care li s-a predicat,

[37:74] afară de robii credincioşi lui Dumnezeu!

[37:75] Noe Ne-a chemat! Cât de Buni sunt Cei care răspund!

[37:76] Noi l-am mântuit pe el şi pe ai săi de potopul cel mare.

[37:77] Noi am făcut seminţia sa să rămână.

[37:78] Şi am lăsat amintirea sa în veac:

[37:79] “Pace lui Noe, în toate lumile!”

[37:80] Aşa îi răsplătim pe cei făptuitori de bine.

[37:81] El este dintre robii Noştri credincioşi.

[37:82] Apoi i-am înecat pe ceilalţi.

[37:83] De partea lui a fost şi Abraham.

[37:84] El a venit la Domnul tău cu toată inima

[37:85] spunând tatălui său şi poporului său: “Cui vă închinaţi voi?

[37:86] O înşelătorie, dumnezei afară de Dumnezeu, este ceea ce vreţi?

[37:87] Ce vă închipuiţi despre Domnul lumilor?”

[37:88] Apoi aruncă o privire spre stele şi spuse:

[37:89] “Eu sunt bolnav!”

[37:90] Atunci ei îi întoarseră spatele şi plecară

[37:91] El se repezi, atunci, la dumnezeii lor şi le spuse: “Nu mâncaţi?

[37:92] Ce aveţi de nu vorbiţi?”

[37:93] El se repezi asupra lor lovindu-l cu dreapta.

[37:94] Oamenii se întoarseră la el alergând.

[37:95] El le spuse: “Vă închinaţi la ceea ce aţi cioplit,

[37:96] iar Dumnezeu v-a creat pe voi şi ceea ce faceţi?”

[37:97] Ei spuseră: “Zidiţi-l o zidire şi aruncaţi-l în Iad!”

[37:98] Ei au vrut să viclenească asupra lui, însă Noi i-am înjosit.

[37:99] El spuse: “Eu voi merge către Domnul meu, iar El mă va călăuzi.

[37:100] Domnul meu! Dăruieşte-mi un fiu dintre cei drepţi”

[37:101] Atunci îi vestirăm un fecior blând,

[37:102] Când ajunse să trudească alături de el, îi spuse: “O, fiul meu! Am văzut în vis că se făcea că te jertfeam. Cum vezi tu oare acest lucru?” El spuse: “O, tată! Fă ceea ce ţi s-a poruncit şi mă vei afla dintre cei răbdători, dacă Dumnezeu va voi!”

[37:103] După ce amândoi s-au supus, iar Abraham s-a prosternat,

[37:104] Noi i-am strigat: “O, Abraham!

[37:105] Tu ai crezut vedenia. Astfel îi răsplătim Noi pe făptuitorii de bine.

[37:106] Aceasta a fost încercarea cea fără de tăgadă.”

[37:107] Noi l-am răscumpărat printr-o jertfă măreaţa

[37:108] şi am lăsat amintirea sa în veac:

[37:109] “Pace lui Abraham!”

[37:110] Astfel îi răsplătim Noi pe făptuitorii de bine.

[37:111] El a fost dintre robii Noştri credincioşi.

[37:112] Noi i l-am vestit pe Isaac, un profet între cei drepţi.

[37:113] Şi i-am binecuvântat pe el şi pe Isaac. Şi din seminţia lor a fost şi cel făptuitor de bine, precum şi cel nedrept cu sine în chip vădit.

[37:114] Noi am dăruit binele lui Moise şi lui Aaron şi

[37:115] i-am mântuit pe ei şi pe poporul lor de potopul cel mare.

[37:116] I-am ajutat şi ei au fost învingători.

[37:117] Noi le-am dăruit Cartea cea desluşită

[37:118] şi i-am călăuzit pe o Cale Dreaptă.

[37:119] Şi am lăsat amintirea lor în veac:

[37:120] “Pace lui Moise şi lui Aaron!”

[37:121] Astfel îi răsplătim Noi pe făptuitorii de bine,

[37:122] Amândoi au fost dintre robii Noştri credincioşi.

[37:123] Şi Elias a fost dintre cei trimişi.

[37:124] El spuse poporului său: “Nu vă este teamă de Dumnezeu?

[37:125] Îl chemaţi pe Baal şi îl părăsiţi pe bunul Creator,

[37:126] pe Dumnezeu, Domnul vostru şi Domnul strămoşilor voştri dintâi?”

[37:127] Ei l-au socotit mincinos şi vor fi daţi osândei,

[37:128] afară de robii devotaţi lui Dumnezeu.

[37:129] Noi am lăsat amintirea sa în veac:

[37:130] “Pace lui Elias!”

[37:131] Astfel îi răsplătim pe făptuitorii de bine.

[37:132] El a fost dintre robii Noştri credincioşi.

[37:133] Şi Lot a fost dintre cei trimişi.

[37:134] Noi l-am mântuit pe el şi pe ai săi laolaltă,

[37:135] afară de o bătrână ce a fost între cei rămaşi în urmă!

[37:136] Apoi i-au stârpit pe ceilalţi,

[37:137] iar voi treceţi peste ei dimineaţa

[37:138] şi noaptea. Oare nu pricepeţi?

[37:139] Şi Iona a fost dintre cei trimişi.

[37:140] El a fugit la corabia încărcată,

[37:141] apoi a tras la sorţi şi a fost dintre cei sortiţi pieirii.

[37:142] Peştele l-a înghiţit pe când se dojenea pe sine.

[37:143] Dacă nu ar fi fost printre cei care preamăresc,

[37:144] ar fi rămas în pântecele lui până în Ziua Învierii.

[37:145] Noi l-am aruncat apoi bolnav pe ţărmul gol

[37:146] şi am făcut să crească asupra lui un copac de Yaqtin.

[37:147] Noi l-am trimis apoi la o sută de mii de oameni ori chiar mai mulţi.

[37:148] Ei au crezut şi Noi le-am dăruit bucurii o vreme.

[37:149] “Domnul tău are fiice, pe când ei au fii?

[37:150] Am creat, sub ochii lor, îngerii-femei?”

[37:151] Vor spune oare în nemernicia lor:

[37:152] “Dumnezeu a odrăslit!” Da, sunt mincinoşi!

[37:153] El a ales fiicele înaintea fiilor?

[37:154] “Ce aveţi? Cum judecaţi?

[37:155] Nu chibzuiţi deloc?

[37:156] Ori poate aveţi vreo împuternicire desluşită?

[37:157] Veniţi cu Cartea voastră, dacă spuneţi adevărul!”

[37:158] Ei au făcut între El şi ginni o înrudire, însă nu ştiu că ginni vor fi şi ei aduşi înaintea Lui?

[37:159] Mărire lui Dumnezeu peste ceea ce-şi închipuie ei,

[37:160] afară de robii lui Dumnezeu cei curaţi.

[37:161] Nici voi şi nici cei la care vă închinaţi

[37:162] nu veţi ispiti pe nimeni,

[37:163] ci numai pe cel care va fi azvârlit în Iad.

[37:164] “Nu este nimeni dintre noi care să nu aibă un loc cunoscut.

[37:165] Noi suntem cei aşezaţi în rânduri.

[37:166] Noi suntem cei care Îl preamărim.”

[37:167] Ei au să spună:

[37:168] “Dacă am fi avut o amintire de la cei dintâi,

[37:169] am fi fost robii lui Dumnezeu cei devotaţi.”

[37:170] Ei nu au crezut în El, însă vor afla curând!

[37:171] Cuvântul Nostru a mers înainte la robii Noştri trimişi.

[37:172] Şi ei vor fi cei ajutaţi,

[37:173] şi oştirea noastră va învinge pentru ei.

[37:174] Întoarce-le spatele o vreme!

[37:175] Uită-te la ei, căci şi ei se vor uita curând.

[37:176] Caută să grăbească osânda Noastră?

[37:177] Când se va coborî în curtea lor va fi o dimineaţă rea pentru cei cărora li s-a predicat!

[37:178] Întoarce-le spatele o vreme!

[37:179] Uită-te la ei, căci şi ei se vor uita curând.

[37:180] Mărire Domnului tău, Domnul Puterii asupra a ceea ce-şi închipuie ei!

[37:181] Pace trimişilor!

[37:182] Laudă lui Dumnezeu, Domnul lumilor!

Share on Twitter Share on Facebook