Ash-Shams

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[91:1] Pe soare şi lumina sa!

[91:2] Pe lună când îi urmează!

[91:3] Pe ziuă când îl dezvăluie!

[91:4] Pe noapte când îl învăluie!

[91:5] Pe cer! Şi cum l-a zidit!

[91:6] Pe pământ! Şi cum l-a întins!

[91:7] Pe suflet! Şi cum l-a plăsmuit, punând în el desfrâu şi pioşenie!

[91:8] Ferice de cel care şi-l mântuie!

[91:9] Cel care şi-l întinează însă este pierdut!

[91:10] Tamudiţii, în ticăloşia lor, huleau,

[91:11] iar cei mai nemernici dintre ei au ieşit în faţă.

[91:12] Trimisul lui Dumnezeu le spuse: “Este cămila lui Dumnezeu! Lăsăţi-o să bea!”

[91:13] Ei l-au făcut mincinos şi au ologit cămila.

[91:14] Pentru păcatul lor, Domnul lor i-a făcut fărâme pe toţi deopotrivă

[91:15] şi nu s-a temut de urmare.

Share on Twitter Share on Facebook