Al-Layl

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[92:1] Pe ziua care-l dezvăluie!

[92:2] Pe noaptea care-l învăluie!

[92:3] Pe ceea ce El a creat, bărbat şi femeie!

[92:4] Felurită este truda voastră!

[92:5] Celui care dă şi se teme,

[92:6] celui care socoate adevărată prea-frumoasa răsplată,

[92:7] Noi îl vom înlesni întru înlesnire.

[92:8] Zgârcitului ce caută să se îmbogăţească,

[92:9] celui care socoate minciună prea-frumoasa răsplată,

[92:10] Noi îl vom înlesni întru împovărare.

[92:11] La nimic nu-l va sluji averea sa, când se va prăvăli în genune!

[92:12] Să arătăm Calea cea Dreaptă,

[92:13] căci Viaţa de Apoi şi Viaţa de Acum sunt ale noastre deopotrivă.

[92:14] V-am prevenit asupra Focului arzător

[92:15] în care va fi aruncat cel prea nemernic,

[92:16] cel care huleşte şi apoi întoarce spatele.

[92:17] Cel mult temător va fi ţinut însă deoparte,

[92:18] ca şi cel care dă din averea sa întru mântuire.

[92:19] Nimeni nu-şi va afla rasplata la El

[92:20] în afara celui care caută la faţa Domnului său, Preaînaltul,

[92:21] şi care va fi mulţumit.

Share on Twitter Share on Facebook