At-Tûr

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[52:1] Pe Munte!

[52:2] Pe Cartea scrisă

[52:3] pe un pergament desfăşurat!

[52:4] Pe Casa vizitată!

[52:5] Pe bolta înălţată!

[52:6] Pe marea umflată!

[52:7] Osânda Domnului tău va cădea fără tăgadă

[52:8] şi nimeni nu-l va putea sta în cale!

[52:9] În Ziua când cerul va fi învârtejit,

[52:10] şi munţii se vor pune în mişcare,

[52:11] în Ziua aceea, vai celor care hulesc

[52:12] şi celor care cu vorbe deşarte se joacă!

[52:13] În Ziua aceea, vor fi îmbrânciţi în Focul Gheenei:

[52:14] “Acesta este Focul pe care l-aţi socotit minciună!

[52:15] Este o vrajă ori nu vedeţi nimic?

[52:16] Ardeţi în el! De-l răbdaţi ori nu-l răbdaţi, totuna-l pentru voi. Sunteţi răsplătiţi pentru ceea ce aţi făptuit!”

[52:17] Cei care se tem de Dumnezeu vor trăi în Grădini, în desfătare,

[52:18] bucurându-se de ceea ce Domnul lor le-a dăruit. Domnul lor i-a ferit de osânda Iadului.

[52:19] “Mâncaţi şi beţi în tihnă pentru ceea ce aţi făptuit,

[52:20] întinşi pe paturi rânduite!” Noi le vom da de soţii hurii cu ochii mari.

[52:21] Pe cei care cred şi a căror seminţie i-a urmat în credinţă, Noi îi vom aduna la un loc cu seminţia lor şi cu nimic nu le vom micşora faptele lor. Fiece suflet a ceea ce a agonisit este chezaş.

[52:22] Noi le vom rostui fructele şi carnea ce poftesc.

[52:23] Ei îşi vor trece unii altora pocale ce nu duc la vorbe deşarte, nici la învinuire de păcate.

[52:24] Flăcăiandrii, ce vor umbla printre ei, în slujba lor, vor fi asemenea mărgăritarelor ascunse.

[52:25] Ei se vor întoarce unii către alţii întrebându-se.

[52:26] Vor spune: “Ne temeam mai înainte pentru ai noştri,

[52:27] însă Dumnezeu ne-a oblăduit şi ne-a ferit de osânda vântului arzător.

[52:28] Noi L-am chemat şi mai înainte, căci El este Blândul, Milostivul”

[52:29] Aminteşte-ţi! Tu nu eşti, har Domnului tău, nici prezicător şi nici îndrăcit!

[52:30] Ei vor spune: “Este un poet! Şi pentru el aşteptăm necazurile vremii!”

[52:31] Spune: “Aşteptaţi! Eu sunt cu voi printre cei care aşteaptă!”

[52:32] Oare visele lor le poruncesc aceasta ori sunt un popor de ticăloşi?

[52:33] Vor spune: “El l-a născocit!” Nu! Ei nu cred.

[52:34] Să aducă o spusă asemenea lui, dacă spun adevărul!

[52:35] Au fost creaţi din nimic ori sunt ei creatorii?

[52:36] Au creat ei cerurile şi pământul? Nu! Ei nu sunt convinşi!

[52:37] Au ei comorile Domnului tău ori le pot stăpâni?

[52:38] Au ei vreo scară de pe care să asculte? Să vină cel care a ascultat dintre ei cu o împuternicire desluşită!

[52:39] Dumnezeu o fi având fiice, iar voi fii?

[52:40] Le ceri tu vreo răsplată? Atunci ar fi împovăraţi de datorii!

[52:41] Au ei Taina, aşa încât să o scrie?

[52:42] Vor vreun vicleşug? Cei care au tăgăduit vor fi cei vicleniţi!

[52:43] Au ei un dumnezeu afară de Dumnezeu? Mărire lui Dumnezeu. Deasupra celor pe care I-l alătură!

[52:44] Dacă văd o bucată de cer năruindu-se, ei vor spune: “Sunt numai nori vălătuciţi.”

[52:45] Lasă-l până când vor întâlni Ziua în care vor fi trăsniţi,

[52:46] Ziua în care vicleşugul lor nu le va mai sluji la nimic, Ziua în care nu vor mai fi ajutaţi.

[52:47] Ticăloşii vor avea parte de o osândă înaintea acesteia, însă cei mai mulţi dintre ei nu vor şti nimic.

[52:48] Rabdă pentru Judecata Domnului tău, căci tu eşti sub ochii Noştri. Preamăreşte-L cu laude pe Domnului tău când te scoli!

[52:49] Preamăreşte-L noaptea şi la pălitul stelelor!

Share on Twitter Share on Facebook