Adh-Dhârivât

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[51:1] Pe împrăştietoarele ce împrăştie!

[51:2] Pe cărătoarele de povară!

[51:3] Pe alergătoarele cu iuţeală!

[51:4] Pe împărţitoarele de poruncă!

[51:5] Ceea ce vi s-a făgăduit este adevărat.

[51:6] Judecata de Apoi este fără tăgadă.

[51:7] Pe cerul cu ale sale cărări!

[51:8] Voi aveţi asupra lui păreri felurite,

[51:9] şi îl întoarce pe dos cel care este întors.

[51:10] Să fie ucişi bănuitorii,

[51:11] ei, cei care sunt într-o prăpastie şi nu-şi dau seama!

[51:12] Ei întreabă: “Când va veni Ziua Judecăţii?”

[51:13] În Ziua când vor fi puşi la încercare în Foc:

[51:14] “Gustaţi încercarea voastră! Aceasta este ceea ce voi cereaţi degrabă!”

[51:15] Cei temători vor trăi în Grădini cu izvoare,

[51:16] luând ceea ce Domnul lor le va dărui. Ei au fost înainte dintre făptuitorii de bine

[51:17] ce dormeau noaptea puţin,

[51:18] iar dis-de-dimineaţă cereau iertare.

[51:19] Din averile lor aveau parte şi cerşetorul şi lipsitul!

[51:20] Pe pământ sunt semne pentru cei care cred cu tărie.

[51:21] Precum şi în voi înşivă. Nu le vedeţi, oare?

[51:22] În cer este înzestrarea voastră şi ceea ce vi s-a făgăduit.

[51:23] Pe Domnul cerului şi al pământului! Acesta este Adevărul precum faptul că vorbiţi.

[51:24] A venit la tine spusa despre oaspeţii preacinstiţi ai lui Abraham?

[51:25] Ei intrară la el spunându-l: “Pace!” Abraham spuse: “Pace! O, oameni necunoscuţi!”

[51:26] El s-a dus apoi pe nesimţite la ai săi şi a adus un viţel gras.

[51:27] L-a apropiat de ei, spunând: “Nu mâncaţi?”

[51:28] Şi atunci îl prinse frica de ei. Aceştia spuseră: “Să nu-ţi fie frică! Şi îi vestiră un fecior însemnat.

[51:29] Femeia sa înaintă văitându-se şi lovindu-se peste faţă. Ea spuse: “O bătrână stearpă?”

[51:30] Ei spuseră: “Domnul tău a spus astfel. El este Înţeleptul, Ştiutorul.

[51:31] Abraham spuse: “O, voi trimişilor! Care este treaba voastră?”

[51:32] Ei spuseră: “Noi am fost trimişi la un popor de nelegiuiţi

[51:33] ca să trimitem asupra lui bolovani de lut

[51:34] însemnaţi de Domnul tău pentru cei desfrânaţi.”

[51:35] Noi i-am scos aşadar din cetate pe cei credincioşi şi

[51:36] nu am aflat decât o casă de supuşi.

[51:37] Am pus în ea un semn pentru cei care se tem de Osânda cea dureroasă,

[51:38] precum în Moise când l-am trimis cu o împuternicire desluşită la Faraon

[51:39] care s-a întors către suita sa spunând: “Este fie vrăjitor, fie îndrăcit!”

[51:40] Noi i-am luat pe ei şi oştile lor şi i-am aruncat în mare, în vreme ce el se dojenea pe sine.

[51:41] Aşa a fost şi cu adiţii când am trimis asupra lor vântul pustiilor

[51:42] care nu a lăsat nimic peste care a trecut fără să nu-l facă fărâme.

[51:43] Aşa a fost şi cu tamudiţii când li s-a spus: “Bucuraţi-vă o vreme!”

[51:44] Ei n-au luat însă în seamă porunca Domnului lor, iar trăsnetul i-a luat pe când priveau.

[51:45] Atunci nu s-au putut ţine pe picioare şi nici ajuta.

[51:46] Aşa a fost şi cu poporul lui Noe: Era un popor de desfrânaţi.

[51:47] Şi cerul? Noi l-am zidit cu trăinicie şi i-am dat apoi lărgime!

[51:48] Şi pământul? Noi l-am aşternut şi ce buni întinzători am fost!

[51:49] Din fiece lucru am creat o pereche. Poate vă veţi aminti!

[51:50] Zoriţi către Dumnezeu! Eu de la El vă previn desluşit!

[51:51] Nu puneţi lângă Dumnezeu alt dumnezeu! Eu de la El vă previn desluşit!

[51:52] Aşa a fost întotdeauna. Nici un trimis n-a venit la cei dinaintea lor fără ca ei să nu-l fi spus: “Este fie vrăjitor, fie îndrăcit!”

[51:53] Ei s-au sfătuit unii pe alţii asupra lui? Acesta este un popor de ticăloşi!

[51:54] Întoarce-le spatele şi nu vei fi dojenit!

[51:55] Adu-le aminte, căci amintirea le este credincioşilor de folos.

[51:56] Eu nu i-am creat nici pe ginnii şi nici pe oamenii decât ca să Mi se închine.

[51:57] Eu nu vreau nici un dar de la ei. Eu nu vreau să Mă ospăteze.

[51:58] Dumnezeu este Împărţitorul de bunuri. El este Stăpânul de nezdruncinat al puterii.

[51:59] Cei care s-au ticăloşit în păcate, precum păcatele semenilor lor, să nu o ceară degrabă (Judecata)!

[51:60] Vai tăgăduitorilor pentru Ziua ce li s-a făgăduit!

Share on Twitter Share on Facebook