Qâf

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

[50:1] Qaf. Pe Coranul cel slăvit!

[50:2] Ba nu! Ei se miră că a venit la ei un predicator dintre ei. Cei tăgăduitori spun: “Este un lucru de mirare ca atunci

[50:3] când vom muri şi vom fi ţărână, va mai fi o întoarcere de departe?”

[50:4] Noi ştim ceea ce pământul înghite din ei, căci avem o Carte păstrătoare.

[50:5] Ba nu! Ei socotesc Adevărul minciună când vine la ei şi sunt în încurcătură.

[50:6] Oare nu văd deasupra lor cerul cum l-am zidit şi l-am împodobit şi nici o crăpătură nu are?

[50:7] Pământul! Noi l-am întins şi am aruncat pe el munţii, am făcut să crească pe el fiece soi de bucurie aducător,

[50:8] ca prevedere şi amintire pentru fiece rob care se căieşte.

[50:9] Noi facem să cadă din cer o apă binecuvântată cu care facem să crească grădini şi grâne de secerat,

[50:10] precum şi curmalii falnici cu ciorchini bine rânduiţi

[50:11] ca înzestrare a robilor noştri. Noi dăm astfel viaţă unui ţinut mort. Şi aşa va fi şi Ieşirea!

[50:12] Şi alţii înaintea lor au hulit: poporul lui Noe, oamenii din Ar-Rass, tamudiţii,

[50:13] adiţii, Faraon, fraţii lui Lot,

[50:14] oamenii din Al-Aika, poporul lui Tubba’. Toţi i-au hulit pe trimişi şi atunci ameninţarea Mea s-a împlinit.

[50:15] Oare Noi am obosit la creaţia dintâi? Ba nu! Ei stau însă la îndoială asupra unei noi creaţii!

[50:16] Noi am creat omul şi ştim ispitele la care-l împinge sufletul său, căci Noi suntem mai aproape de el decât vena gâtului său.

[50:17] Când cei doi trimişi la întâlnire se aşează de-a dreapta şi de-a stânga Sa,

[50:18] el nu va rosti nici un cuvânt fără ca un păzitor să nu fie gata!

[50:19] Beţia morţii aduce Adevărul de la care tu te-ai îndepărtat!

[50:20] Când se va sufla în trâmbiţă, aceasta va fi Ziua Ameninţării!

[50:21] Fiece suflet va veni cu un îmbolditor şi cu un martor.

[50:22] Tu ai fost în nepăsare faţă de aceasta, însă Noi ţi-am dat la o parte vălul şi privirea ta este pătrunzătoare astăzi!

[50:23] Însoţitorul său va zice: “Ceea ce am este gata!”

[50:24] Aruncaţi-l, amândoi, în Gheenă pe fiece tăgăduitor încăpăţânat,

[50:25] potrivnic al binelui, călcător de lege şi neîncrezător.

[50:26] Aruncaţi-l în osânda cea înfricoşătoare pe cel care-L alătură lui Dumnezeu un alt dumnezeu!

[50:27] Însoţitorul său va spune: “Domnul nostru! Nu eu l-am ticăloşit, ci el era deja într-o rătăcire adâncă.”

[50:28] Dumnezeu va spune: “Nu vă certaţi înaintea Mea! Eu v-am trimis înainte ameninţarea!

[50:29] La Mine, cuvântul nu se schimbă. Eu nu sunt nedrept cu robii Mei.”

[50:30] În Ziua când vom spune Gheenei: “Te-ai umplut?”, ea va spune: “Mai sunt încă?”

[50:31] Grădina va fi adusă nu departe de cei temători

[50:32] “Aceasta este ceea ce vi s-a făgăduit, vouă, fiecăruia ce se întoarce (către Dumnezeu) şi Îi păzeşte (poruncile),

[50:33] şi se teme de Milostivul în Taina Sa şi vine cu inima plecată.

[50:34] Intraţi în pace: “Aceasta este Ziua veşniciei.”

[50:35] Ei vor avea acolo ceea ce vor şi la Noi vor avea mai mult.

[50:36] Câte leaturi am nimicit înaintea lor? Şi erau mult mai de temut decât ei. Străbateţi ţinuturile! Este oare vreun adăpost?

[50:37] Întru aceasta este o amintire pentru cel care are o inimă, pentru cel care îşi apleacă urechea, pentru cel care mărturiseşte.

[50:38] Noi am creat în şase zile cerurile, pământul şi ceea ce se află între ele, iar osteneala nu Ne-a ajuns!

[50:39] Rabdă ceea ce spun! Preamăreşte lauda Domnului tău înainte de ivirea soarelui şi înainte de asfinţit!

[50:40] Preamăreşte lauda Sa în noapte şi după rugăciuni!

[50:41] Ascultă! În Ziua când Chemătorul va chema dintr-un loc apropiat,

[50:42] în Ziua când vor auzi Strigătul întru Adevăr, aceea va fi Ziua Ieşirii!

[50:43] Noi suntem Cei care dăruim viaţa şi Cei care dăruim moartea. Întru Noi este devenirea.

[50:44] În Ziua când pământul se va despica deasupra lor, vom face lesne adunarea.

[50:45] Noi ştim mai bine ceea ce spun. Tu nu eşti asupra lor un despot. Adu-l aminte de Coran celui ce se teme de ameninţarea Mea!

Share on Twitter Share on Facebook