Legenda huhurezului

Povestea spune că era odată demult un boier foarte rău, încât toţi i se fereau din cale, ca de boala cea rea. El avea ca argat la vaci un băiat foarte cuminte şi ruşinos. Fiindcă ştia pe boier că e rău, el când îi trebuia ceva, mai bine răbda, numai să nu fie ocărât şi bătut.

Câteodată, când i se întâmpla de se rătăcea vreo vită, căci avea în seamă multe, o căuta toată noaptea până o găsea.

Într-o zi călduroasă de vară, vitele au strechiat, fugind toate prin pădure. A alergat fuga în dreapta, în stânga; dar n-a găsit nimic. Se înnoptase, dar el tot alerga mereu, picioarele i se făcuse numai sânge, hainele erau numai zdrenţe. Nemaiavând putere, căzu într-un târziu jos de atâta oboseală.

Era întuneric; lupii începuseră a urla. Lui fiindu-l tare frică, începu a se ruga lui Dumnezeu să-l schimbe într-o pasăre. Dumnezeu, vă-zându-l aşa de necăjit, îi ascultă rugămintea.

Văzându-se pasăre, începu a căuta din nou vacile şi ca să nu-l fie urât, începu a chiui: „Huhuuu! Huhuuu!”

Şi de atunci în fiecare noapte când caută vacile, începe să chiuie: „Huhuuu! Huhuuu!” de răsună pădurea.

Oamenii, auzindu-l, îl numiră huhurez şi aşa i-a rămas numele şi până în ziua de azi.

Share on Twitter Share on Facebook