VLAD ŢEPEŞ ŞI SOLI TURCEŞTI.

Se spune că pe timpul domniei în Ţara Românească a lui Vlad-Vodă Ţepeş, sultanul Mahomed al I-lea a trimis nişte soli.

Aceştia, după ce au intrat în sala de primire a domnului român şi se închinară după obiceiul lor, nu-şi scoase fesurile din cap. Atunci Ţepeş îi întrebă:

De ce vă purtaţi voi aşa? Aţi venit înaintea mea să-mi faceţi mare necinste.

Iară solii turceşti răspunseră într-un glas:

Aşa este obiceiul la stăpânitorii ţării noastre. Ţepeş-Vodă le spuse atunci:

Vreau şi eu să întăresc obiceiul vostru, ca să-l ţineţi şi mai tare. Porunci atunci la slujitorii săi să-l aducă cuie îndată, ca să întărească cu ele fesurile solilor în cap.

După ce făcu lucrul acesta, dete drumul solilor zicându-le:

Mergeţi şi spuneţi stăpânului vostru că el este obişnuit să sufere asemenea necinste din partea voastră, noi însă nu suntem învăţaţi. Altă dată să nu mai trimită la noi, ori în alte ţări şi la alţi stăpânitori, soli cu obiceiurile sale, că noi nu vroim să i le primim.

Legende istorice.

Share on Twitter Share on Facebook