104 BOII

Trei boi pășteau laolaltă pe un imaș și nici o fiară nu cuteza să-i supere ; iar de la o vreme ei începură a se învrăjbi și așa se despărțiră unul de altul. Atunci fiece fiară, oriunde-i întîlnea, îi tot supăra, aflîndu-i că sînt dezbinați unul pe altul.

Învățătură : Aceasta însemnează pe oamenii cei slabi la credință, care pentru fieștece pricină se despart și fug de la părinții lor ; însemnează și pe cei care se despart de testamentul stăpînilor bisericești și se osebesc pe sine a fi mai buni și mai înțelepți decît ceilalți frați întru Hristos și de soțiile lor ; aceia pe dreptate pier pentru despărțirea lor și pentru nebuniile lor.

Share on Twitter Share on Facebook