105 MĂGARUL

Un măgar era încărcat cu sare și mergea stăpînul său după dînsul; și trecînd măgarul printr-o apă, se împiedică și căzu în apă ; iar sarea se topea și măgarul astfel se ușura și apoi se topi sarea de tot și mergea acuma măgarul mai ușor și ieși afară. După cîteva zile, același măgar trecînd iarăși peste apa aceea, și fiind acuma încărcat cu bureți de mare, vru să facă ca și întăi și se făcu că se poticnește și iarăși căzu în apă, dar acum bureții se umplură de apă și bietul măgar, neputînd să se mai ridice, se înecă acolo.

Învățătură : De multe ori se întîmplă vicleanului că vrînd să viclenească pe altul, se viclenește pe sine, și iarăși de multe ori așteptăm dobîndă și ne vine pagubă.

SFÂRȘITUL PILDELOR LUI ESOP

Share on Twitter Share on Facebook