67 Cămila

Oamenii cînd văzură întăi cămila, foarte se temură și de mărimea ei spăimîntîndu-se fugeau, iar după trecere de vreme văzînd blîndeța ei, începură a se mai apropia de dînsa, apoi înțelegînd că ea nu are răutate, atît au disprețuit-o încît, puindu-i căpăstru, au dat-o copiilor s-o poarte.

Învățătură : Cu cele mai groaznice lucruri dacă ne deprindem, apoi începem a le și nesocoti, purtîndu-le cum ne place.

Share on Twitter Share on Facebook