68 ȘARPELE

Un șarpe fiind călcat de mai mulți oameni se plîngea lui Jupiter, iar acesta îi zise :

— De te-ai fi întors să muști pe cel ce ter-a călcat întăi, altă dată n-ar fi cutezat să te calce nimeni.

Învățătură : Să nu te lași mai mic întăi, căci nelăsîndu-te, toți se vor îngrozi și nu vor mai cuteza să-ți facă rău.

Share on Twitter Share on Facebook