12 Cărbunarul și nalbitorul

Cărbunarul locuia singur într-o casă și se ruga de nălbitor să vie ca să locuiască cu el; dar nălbitorul îi răspunse :

— Nu pot face aceasta, căci mă tem căci cele ce eu voi nălbi, tu le vei umplea de funingine.

Învățătură : Aceasta însemnează că tot ce nu-i asemănător nu se poate întovărăși.

Share on Twitter Share on Facebook