13 Pescarii

Pescarii, trăgînd mrejea din apă și simțind eă era grea, se bucurau crezînd că mulți pești vor scoate ; iar dacă au tras-o la mal găsiră într-însa o piatră mare, și atunci au început a se întrista, nu atît pentru că au fost pești puțini, cît mai cu samă pentru că tocmai împotriva credinței lor s-a întîmplat. Atunci unul mai bătrîn dintre dînșii zise :

— Să nu ne întristăm atîta, o, tovarăși, căci bucuria, pe cît se vede, e soră cu întristarea, și fiindcă mai înainte ne-am bucurat, se cuvine să ne și întristăm întrucîtva.

Învățătură : Aceasta însemnează că cineva nu trebuie nici a se bucura, nici a se întrista, văzînd că i s-a întîmplat ceva altfel de cum a nădăjduit.

Share on Twitter Share on Facebook