60 CIOBANUL ȘI OILE

Un cioban se sui într-un copac, la umbra căruia pășteau oile lui, vrînd să scuture niscai poame ca să mînînce și oile, dar mai înainte da a se urca în pom, el se dezbrăcă de haina ce o purta pe dînsul și o lăsă la tulpina copacului ; apoi, urcîndu-se, scutură pomul și dete jos destule roade, pe care oile, mâncîndu-le, se greșiră și mîncară și haina bietului cioban. Deci el văzînd astfel zise :

— Oh ! dobitoace rele ce sînteți, voi altora vă dați lâna voastră de se îmbracă cu dînsa, iar mie pentru că vă îngrijesc îmi mîncarăți și haina.

Învățătură : Sînt mulți oameni care din nerozia lor aduc de mai multe ori folos acelora de la care n-au văzut niciodată vreun bine ; și dimpotrivă acelora care le fac binele și cărora ar trebui să le aducă folos, le aduc pagubă.

Share on Twitter Share on Facebook