59 MĂGĂRII

Oarecînd măgarii fiind însărcinați adeseori cu multe greutăți, iar ei lenevindu-se și ticăloșindu-se, au trimes un sol lui Jupiter, rugîndu-l să le mai ușureze sarcinile și nevoile cele multe. Dar Jupiter, vrînd să le arate că cererea lor e cu neputință de îndeplinit, le-a spus că atunci vor scăpa de nevoi, cînd vărsîndu-și tot udul la un loc vor face o gîrlă. Ei crezînd că aceea ce le-a spus Jupiter este adevărat, de atunci și pînă acum oriunde văd udat de alți măgari, stau și ei de se udă.

Învățătură : Cum că, dacă este să pață neștine vreo greutate, sau vreo nevoie, nu poate afla mîn-gîiere nici într-un chip, pînă nu le pătimește toate cîte-i sînt date.

Share on Twitter Share on Facebook