79 CORBUL ȘI MAMA-SA

Un corb, îmbolnăvindu-se, ședea singur într-un copac, iar în alt copac de alăturea mama sa îl jelea plîngîndu-l. Atunci corbul zise cătră mama sa :

— Nu plînge, maică, ci te roagă lui Dumnezeu și tuturor sfinților săi să-mi dea sănătate.

Iar mama să îi zise :

— Oh ! fătul meu ! Oh ! dragul mamei ! Dar ce sfînt îți va fi ție întru ajutor ? Căruia dintre ei nu i-ai furat carnea ?

Învățătură: Așa sînt și oamenii cei ce au vrăjmași mulți în lume, căci la nevoile lor nu se află nimeni să-i ajute și să le folosească.

Share on Twitter Share on Facebook