78 PESCARUL

Un pescar nu știa să vîneze pești, deci luă fluierul și mreaja și se duse la o baltă și sta pe marginea ei și căuta în apă, cîntînd cu fluierul, socotind că vor ieși peștii la glasul fluierului și-i va prinde ; și așa se trudi pînă ce osteni, și nimic nu folosi cu fluierul. Deci dacă văzu că nu poate face nimic, lepădă fluierul și apucă mreaja și intră în baltă și prinse mulți pești ; și după ce-i scoase afară, peștii se izbeau în toate părțile, iar el rîdea și zicea :

— Oh, dobitoace îndărătnice, acuma jucați fără ca să vă cînte cineva, iar mai adineaori, cînd vă cîntam din fluier, vă ascundeați și nu vroiați să jucați.

Învățătură : Așa sînt și oamenii cei îndărătnici — cînd le zice cineva să facă vreun lucru de treabă, ei nu vor să-l facă, iar cînd nu le zice nimeni, ei fac tot în deșert și fără vreme.

Share on Twitter Share on Facebook