81 FURNICILE ȘI GREIERAȘUL

Pe vremea iernii se udaseră grăunțele furnicilor și le scoseseră de le uscau afară, iar greierașul, fiind flămînd, ceru să-i dea și lui să mînînce ; iar furnicile îl întrebară :

— Dar astă-vară de ce nu ți-ai strîns hrană ?

Și greierașul răspunse :

— N-am avut cînd strînge, căci tot am cîntat de m-am veselit și m-am desfătat.

Furnicile îi ziseră rîzînd :

— Dacă ai cîntat astă-vară și te-ai veselit, acuma șezi și joacă.

Învățătură : Așadar trebuie, cînd avem vreme de agonisit, să agonisim, căci nu e totdeauna de agonisit și de cîștigat.

Share on Twitter Share on Facebook