82 VULTURUL ȘI ARCAȘUL

Vulturul ședea pe o piatră, de unde pîndea un vînat, iar un arcaș îl săgetă din arc și fierul săgeții îi intră în trup, iar lemnul săgeții și penele îi stau dinaintea ochilor săi. Văzînd el penele cele de la săgeată înfipte în carnea lui, plîngea și zicea :

— Nu-mi pare rău că mor, dar îmi pare rău că mor din pricina penelor mele, căci m-au străbătut și m-au pătruns.

Învățătură : Aceasta ne arată cum că nu-i este omului jale cînd petrece nevoie și năcaz de la cei străini, ci-i este cu adevărat jale și amar cînd pătimește nevoie și strîmbătate de la ruda sa sau de la prietenul său cel iubit.

Share on Twitter Share on Facebook