102 GRĂDINARUL ȘI ȘARPELE

Un grădinar hrănea lingă coliba lui un șarpe și viind vremea iernii, ca să nu înghețe afară, îl băgă în sân să-l încălzească ; iar șarpele după ce se văzu la căldură, îl mușcă, și așa de tare îl otrăvi, încât bietul grădinar muri numaidecît.

Învățătură : Așa fac oamenii vicleni și răi — acelora ce le fac lor binele și-i miluiesc, în tot chipul se silesc să le răsplătească cu rău.

Share on Twitter Share on Facebook