101 CĂMILA

Cămila se ruga lui Dumnezeu Savaot să-i dea coarne ; și Dumnezeu nu o asculta ; dar ea se mai rugă încă o dată cu toată inima și atunci Dumnezeu, supărîndu-se pe dînsa, o blestemă de-i căzură și urechile.

Învățătură : Se cuvine și de folos este să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne miluiască și să ne ferească de ispite și de nevoi ; dar nu trebuie să cerem lucruri mari și peste firea noastră.

Share on Twitter Share on Facebook