18 Înșelătorul

Un om sărac și neputincios se ruga zeilor că de-l vor face sănătos, o sută de boi le va jertfi; iar zeii, vrînd să-l cerce, l-au mîntuit de neputință. Deci sculîndu-se el, fiindcă nu avea boi, a făcut din seu o sută de boi și i-a adus la altar de i-a jertfit. Dar zeii, vrînd să-l pedepsească, i s-au arătat în vis zicîndu-i :

— Du-te pe țărmul mării, în cutare loc, că acolo vei găsi o mie de drahme antice.

Iar el, deșteptîndu-se, vesel a mers în grabă la locul arătat să caute aurul, dar în loc de a găsi aur, el fu prins de tâlhari, și vrînd să-i înșele și pe aceștia cu minciuni, făgăduindu-le că le va da o mie de talanți de aur dacă-l vor slobozi, tâlharii nu l-au crezut, ci l-au dus de l-au vîndut cu o mie de drahme.

Învățătură : Oamenilor celor înșelători, Dumnezeu le este împotrivă.

Share on Twitter Share on Facebook