19 Broaștele

Două broaște pășteau pe marginea unui lac care vara seca; iar broaștele părăsindu-l căutau alt lac.

Și iată din întîmplare găsiră o fîntînă adîncă și una dintre dînsele zise cătră cealaltă :

— Hai să ne coborîm aici.

Dar aceasta răspunse :

— De va seca și fîntîna aceasta, cum vom ieși oare ?

Învățătură : Nimeni să nu se apuce de a face ceva, mai înainte de a gîndi unde va ieși.

Share on Twitter Share on Facebook