48 LUPUL ȘI OAIA

Un lup se dusese la o turmă de oi ca să șterpelească ceva; dar niște cîni mușcîndu-l, lupul pătimea foarte rău și flămînzea și nu avea nici o putere. Atunci el zise unei oi să-i aducă apă să bea.

— Căci de-mi vei aduce apă de băut, voi căpăta eu și ceva de mîncare, zicea lupul.

Dar oaia-i răspunse :

— Bine zici tu, lupe, că de-ți voi aduce eu apă de băut, tu mă vei face pe mine numaidecît să-ți fiu de mîncare făr’ de sare.

Învățătură: Așa fac oamenii cei vicleni, ca și lupul sau ca vulpea care umblă cu meșteșuguri ca să amăgească pe cei ce se lasă a fi amăgiți, dar omul înțelept se păzește bine, ca să nu cadă în mrejele lor.

Share on Twitter Share on Facebook