47 DOI ZEI

Jupiter, zeul elinesc, trimese pe alt zeu ce-i zic Ermis, să împartă cu cumpăna minciunile pe la tot felul de, meșteri și de meseriași, dîndu-le fieștecăruia cîte o măsură plină, iar cizmarilor și potlogarilor le prisosi mai mult, de se vărsă pe deasupra.

Învățătură: Adevărul ocărăște pe meșterii și meseriașii cei mincinoși care nu se țin de cuvînt, schimbă lucrurile cele bune pe cele rele și ce e bun trag cătră dînșii.

Share on Twitter Share on Facebook