65 Măgarul și vulpea

Un măgar se întovărășise cu o vulpa și, umblînd ei după vînat, se întîlniră cu un leu, iar vulpea, văzîndu-și nevoia și pieirea, zise leului :

— De te vei făgădui că nu-mi vei face nici un rău, eu îți voi dărui un măgar să-ți fie de gustare.

Iar leul primi bucuros și făgădui că o va lăsa. Deci vulpea merse și amăgi pe bietul măgar de-l băgă într-o cursă, iar leul, văzînd că măgarul s-a prins în cursă de unde nu mai putea fugi, apucă întăi pe vulpe de o mîncă și apoi pe măgar.

Învățătură : Așa și cine înșală pe soția sau pe tovarășul, prietinul sau vecinul său, de multe ori se întîmplă de se pierde întăi pe sine.

Share on Twitter Share on Facebook