64 CALATORII

Niște călători mergeau pe lîngă mare, și văzură aducînd vîntul pe mare, cam spre margini, niște grămezi de vreascuri și ziseră :

— Aceasta e un sân de corabie înecată și poate va fi ceva într-însul.

Deci așteptară pînă veni la margine și văzînd că nu e nimic, iarăși ziseră :

— În zădar așteptarăm aici de pierdurăm din cale, căci văzurăm că nu fu nimic.

Învățătură : Mulți oameni se arătă de departe ă fi mari și groaznici, iar dacă se apropie, se întâmplă de nu sînt nimic.

Share on Twitter Share on Facebook