62 MAGARUL ȘI BROAȘTELE

Un măgar încărcat cu lemne trecea printr-o apă, cînd din întîmplare se poticni și căzu în baltă și, neputîndu-se scula, plîngea și se tînguia amar ; iar broaștele, văzîndu-l plîngînd astfel, ziseră :

— O, minune de tine ! Ce curînd urîși locul acesta ; căci nici un ceas nu e de cînd veniși aci și plângi așa de grozav, dar cînd ar fi să locuiești aici precum locuim noi, atunci ai orbi plîngînd.

Învățătură: Așadar omul trebuie să fie tare și curajos cînd i se întîmplă vreo nenorocire sau cînd dă peste vreo nevoie, căci fiind dimpotrivă slab și fricos, la orice mică întîmplare nenorocită, nu numai că va găsi destui ca să-l dojenească și-să-l râda în loc de-al ajuta, dar la alte nenorociri, ce sunt cîteodată foarte mari, se va pierde cu totul.

Share on Twitter Share on Facebook