69 PORUMBELUL

Un porumbel însetase foarte tare, cînd din i'n-tîmplare văzu pe un părete zugrăvit un vas pe care-l socoti că e cu apă. Deci îndată se repezi cu iuțeala cea mai mare spre dînsul cu gînd să bea apă, dar se lovi așa de tare de zid cu capul și cu aripile, încît căzu mort.

Învățătură: Așa și unii oameni lacomi, care orice văd vor să apuce, nemaigîndindu-se că pot să dea peste vreun rău.

Share on Twitter Share on Facebook