57 SOBOLUL ȘI MAMĂ-SA

Sobolul, fiind orb, zice cătră mamă-sa :

— Mamă, mie îmi pare că văd dude coapte. Mai apoi iarăși zise : Mie îmi miroase a tămîie. Și în sfîrșit iarăși zise : Eu aud sunînd niște clopote,

Atunci mamă-sa îi zise :

— O, fătul meu și fiul maicăi, precum cunosc eu, tu nu ești numai orb, ci și surd și nici miros nu ai.

Învățătură: Așa sînt oamenii cei ușori la minte, care gîndesc să facă niște lucruri mari și apoi, neputîndu-le isprăvi, văd ei singuri că nici un lucru de treabă nu pot isprăvi.

Share on Twitter Share on Facebook