16 Vicleanul

Un om viclean s-a dus la Apolon, idolul din Delfi, ca să-l ispitească ; și luînd o vrabie în mînă, o ținea acoperită sub haină, și a întrebat pe zeu, zicînd :

— O, Apoloane, ceea ce am eu în mînă viu e, sau mort ?

Căci de ar fi zis că e moartă, era să arate pasărea vie, iar de ar fi zis că e vie, îndată era s-o zugrume și s-o arate moartă. Iar zeul, cunoscînd viclenia lui, zise :

—Cum vrei tu să faci, fă ; căci în puterea ta stă să faci aceasta, ca cel ce poți sau viu sau mort să arăți.

Învățătură: Pe Dumnezeu nimeni nu-l poate înșela, nici ascunde ceva dinaintea lui.

Share on Twitter Share on Facebook