15 Cel care făgăduiește ce nu poate da

Un om sărac fiind bolnav și neputincios, desnădăjduind de el și doctorii, se ruga zeilor, făgăduindu-le că de-i vor da sănătate, o sută de boi le va junghia spre jertfă. Dar muierea lui întrebîndu-l că de unde va lua această jertfă cînd se va însănătoși, el zise :

— Gîndești că dacă m-oi mai scula de aici, zeii au să mai ceară de la mine această jertfă ?

Învățătură : Mulți făgăduiesc lesne cînd n-au nădejde că vor ține făgăduiala.

Share on Twitter Share on Facebook